Show translate page
Banner

Jag blev helad i min själ och fick ny kraft i min kropp

På mötet på Helandesöndagen fick jag ta emot själens helande och bli fri från förkastelse. Jesus tog bort förkastelse, gav helande i min själ och ny kraft i min kropp. Jag fick mer glädje ochlugn och jag känner mig mer älskad av Jesus.


Fri från smärta i knäna

På mötet på Helandesöndagen belavjag  fri från smärta i knäna. Efter förbön så kändes det bra.


Helande inom flera områden

På mötet på Helandesöndagen fick jag fick frihetkänsla och helande inom fyre områden! 


Jag har fått större hängivenhet och en större tro på Gud

När jag kom till Helandedagarna behöve jag bli fri från stress, trötthet och ansvarsbördor. Jesus berörde mig djupt i själslivet. Jesus hjälpte mig att tömma mitt hjärta och jag kunde bekänna synd. Fick möta kärlek och omsorg och blev fri från bundenhet. Jesus bekräftade  mina gåvor och kallelse. Orden från Gud var mitt i prick i mitt liv. Jag känner mig så sedd av Gud. Jag har fått större hängivenhet och en större tro på Gud. 


Jag fick stor uppmuntran och ett kärleksdopp i Den Helige Ande

När jag kom till Helandedagarna behövde jag bli från utmattningströtthet och lagiskhet. Jag blev doppad i Jesu närvaro och fick hjälp att lätta mitt hjärta. På onsdagmorgonen fick jag vakna upp fri från utmattningströtthet. Under helandedagarna bekräftade Jesus delar av min kallelse och bekräftade att han har allt under kontroll. Jag fick stor uppmuntran och ett kärleksdopp i Den Helige Ande. Jag fick veta att Gud både är nöjd med mig och älskar mig. Nu är jag styrkt till ande, själ och kropp.Jag har en större frimodighet och mer lyhörd på Guds tilltal och vägledning.


Jag har fått en injektion från himlen

När jag kom till Helandedagarna hade jag behov av att få helande till ande, själ och kropp. Jag fick uppleva mycket av Guds godhet och kärlek. Jag blev fri från förkastelse och fruktan och jag fick profetiskt tilltal och uppmuntran. Nu känner ja mig gladare, har större frid i själen, är hoppfull inför framtiden. Jag har fått en injektion från himlen dessa dagar. 


Jag vågar tro på framtiden

När jag kom till Helandedagarna var mitt behov att få befrielse från jobbiga tankar och att få möta Jesus. Jesus lyssnade och hjälpte mig att sätta ord på allt som hindrade mig att leva och må bra och jag blev befriad från det. Jag vågade släppa fram gråten och sen kom glädjen. Orden bekräftades i mitt liv och jag vågar nu tro på framtid och jag mår bättre. 


Jag har fått erfara Guds kärlek

När jag kom till Helandedagarna var mitt behov helande till ande, själ och kropp. Jag var utmattad, trött, slut och stressad. Jesus mötte och fyllde på  med sin kärlek till mig. Jesus bekräftade saker i mitt liv som gett mig nytt hopp och jag får vara i hans famn. Jag känner förtröstan, nytt hopp och vila. Jag erfar också Guds kärlek och suveränitet.

 

Jag har fått mer frid och trygghet med Gud

När jag kom till Temahelandedagen var mitt behov att bli fri från inre stress från ett trauma som hände i barndomen. Jesus lyfte av ok, stress och bröt felaktiga krav på prestation. Jag fick gråta ut coh Jesus tröstade och uppmuntrade mig och kom med sin frid och kärlek in i mitt liv. Jag fick skratta så mycket  att det som var så spänt, släpptes sitt grepp. Jag kunde se mig själv som baby i hans famn. Jag har fått mer frid och trygghet med Gud!


Spänningar släppte och jag se saker på ett nytt sätt

När jag kom till Temahelandedagen var mitt behov att bli fri från stress och högt tempo. Jesus kom med sin kärlek och berörde hjärtat, spänningar släppte, fick se saker på ett nytt sätt. 


Jesus gav mig trygghet och ro i min själ

När jag kom till Temahelandedagen var mitt behov att bli fri från stress i livet. Jesus kom med sin kärlek och  nu känner jag en större trygghet och ro i själen. 


Jesus fyllde mig med styrka och glädje

När jag kom till Temahelandedagen var mitt behov att få sitta en dag med Jesus för att få ny styrka och helande till ande, själ och kropp. Jesus visade sin kärlek och fyllde mig med ny glädje och styrka på insidan, Jesus lyfte av bördor från mig. Känner ny tillfredsställdhet och glädje på insidan. 

Jesus helade min själ

När jag kom till Temahelandedagen var mitt behov att bli fri från oro, stress, trötthet och mycket värk. Jesus befriade mig från stress, ångest, kontroll, sorg och fruktan över vilken väg jag skall gå. Jesus helade min själ. Känner mig trygg och vet att Gud vill försörja mig, att han är med mig, känner mig gladare och uppfyllt av Guds kärlek och har mindre värk, smärtor i kroppen.  


Jag blev lugnare

När jag kom till Temahelandedagen var mitt behov att bli fri från fruktan och jag kände mig tom inuti. Under förbönssamtalet blev jag lugnare. Jag tycker att den profetiska förbönen var bra! 


Jag blev friare och mer öppen i mitt liv

När jag kom till Temahelandedagen var mitt behov att få frihet och befrielse. Jesus gjorde mig friare, blev helad och läkt i mitt inre. Jag blev mer öppen i mitt liv. Förebedjarna var fantastiska. 


Jag fick uppmuntran och blev bekräftad av Jesus

När jag kom till Temahelandedagen var mitt behov att bli fri från stress och ångest. Jesus gav mig uppmuntran, bekräftelse och det var så bra att bara få sitta och ta emot undervisning och förbön! 


Jag blev mättad av Guds kärlek

När jag kom till Temahelandedagen var mitt behov att bli mer fri. Jesus mättade mig med mer kärlek och gav mig mer vila och trygghet. Temahelandedagen var bra ! 


Guds kärlek ”nockade” mig

När jag kom till Helandedagarna var mitt behov inre helande och fysisk hälsa. Jag fick erfara Guds enorma kärlek som fick strömma in i min själ som ett stilla vårregn och tröst. Genom undervisningen om förlåtelsens betydelse för själens helande fick jag ta emot befrielse.

I förbönssamtalen lyftes skam och skuld av mig och helade mig från sår och skador i mitt inre.

Genom detta under så kom en frimodighet att jag har rätt från Jesu hjärta att vittna om Jesus och att be för sjuka. Jesus tog mina bekymmer och jag fick glädje istället. Tack Jesus!  

Jag fick också bekräftelse på att Gud vill att jag ska vandra som hans älskade dotter i hans kärlek. Nu har jag fått en inre förvissning och frid över att jag är fysiskt helad. Min själ och ande har fått förnyas, hans kärlek har ”nockat mig”!

 

Hopp mitt i tröttheten

Jag var enorm trött efter min makes bortgång. Under flödesstunden lyftes chocken av samt övergivenhet och ensamhet.

Jesus gav mig hopp, glädje o tilltro igen. Under den profetiska bönen fick jag bekräftelse på orden som sas tidigare i mitt liv. Skillnaden blev en ny trygghet, hopp och tilltro inför framtiden.


Jag fick en ny syn på mig själv

Jag har fått skador under livets gång, i synnerhet under barndomen. Gud visade vad som gjorde ont och behövde släppas ut. Jag kunde öppna mig för Guds kärlek.

Under Förbönssamtalen lyftes smärtan och bördorna från barndomen bort. Gud helade o styrkte mig. Han gav mig en annan syn på mig själv och Guds Faders hjärta. Dessutom upptäckte jag vilka gåvor Gud gett mig. Under profetiska bönen kom lättnad o glädje, förväntningarna inför framtiden ökat.


Ensamheten försvann

Jag var deprimerad och kände fruktan när jag kom till helandedagarna.  Gud bröt rädslan för att vara ensam som jag burit med mig enda från barndomen, en slags övergivenhet.  Nu har jag tro för framtiden, min kallelse och är fylld med nya drömmar. Vilken skillnad, nu känner jag framtidshopp. En stor lättnad i både kropp o själ. Det blir ett nytt sätt att tjäna, fyllt av Gudsnärvaro.


Gråten var befriande

Jag hade ett behov av att bli fri från begräsningar att kunna älska helt o fullt. Jag behövde hitta en fortsatt väg. Under flödesstunden öppnade Jesus och förberedde för det som skulle komma.

Jesus öppnade upp smärtsamma händelser och känslor. Det var förlösande. Under förbönssamtalen kom det en befriande gråt som lyfte av det tunga och bytte ut sorgen mot med glädje. Jesus gav styrka att förstå vad jag är ämnad att göra i Herres styrka, kraft och kärlek. Att Herren bor i mig som en Frälsare. Att jag skall ha mod att tala Ordet i kärlek.

Skillnaden blev att jag har fått lyfta av mig bördan av smärtsamma minnen. Jag känner glädje att få fortsätta på min utstakade bana, att jag är viktig, att jag är på rätt väg.


Nu kan jag sova

När jag kom till helandedagarna var mitt behov att jag plågades av utmattningsdepression och mycket panikångest som tog sig uttryck i sömnproblem.

Jesus mötte mig med sin kärlek och hjälpte mig att få sätta ord och få ur med det som var tungt. Andra natten kunde jag sova! Nu har jag framtidstro! Jesus gav mig nycklar att fortsätta tro och behålla det jag tagit emot.

Jesus bekräftade b.l.a drömmar jag undrat över om det bara varit jag själv som kommit på men det var han fantastiskt. Det han gjort i mig och visat för mig är mycket större än jag kunnat ana.