Show translate page
Banner

Innehåll Temadagarna

Temahelandedagen sträcker sig över en dag. Du tar emot betjäning inom ett speciellt område. Ta tillfället i akt att fokusera på en sak i taget. Jesus vill hela dig! 

Temahelandedagen innebär att förebedjarna fokuserar på ett område. Du sitter eller ligger bekvämt i en vilstol och får ta emot undervisning, inspiration och förbön med så kallad flödesbön. Den helige Ande kommer att beröra, hela och befria dig. 

"Men de som hoppas på HERREN får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta." Jes 40:31

Datum och tema: Inget aktuellt datum just nu.


Hur dagen ser ut (preliminära tider): 
Avgift

Dagen kostar 790 kr. Det ingår förmiddags fika, lunch och eftermiddagsfika.

Anmäl dig här