Show translate page
Banner

Bygg 100 hus för Jesus

Jesus talar i Markus evangelium kapitel 10 om att var och en som för evangeliets skull har lämnat hus, bröder, systrar, far, mor, barn eller åkrar skall få hundrafalt igen. Vi behöver inte själva hundra hus, men det finns mängder av fattiga barn ut över världen som sover på gatorna.

Insamlade medel genom Linda Berglings bästa/Missions Cd
Genom "Linda Berglings bästa" predikningar på Cd, har vi sedan 1986 byggt drygt femtio barncenter, daghem, kliniker och skolor i bl a Uganda, Kambodja, Filippinerna, Mexico, Rwanda, Mocambique och på flera platser i Indien. Det finns mycket nöd bland barnen ute i världen, men vi kan vara med och ge dem en bättre framtid. Vårt mål är att bygga 100 hus och ge dem till Jesus, så att hemlösa barn får ett hopp för framtiden.
Här kan du läsa mera om de barncenter och skolor som vi har byggt.

Byggprojekt i Kolkata, Indien 2008- tills vidare
I samband med pastor Linda Berglings 60-årsdag i januari 2008 började Arken det senaste byggprojektet. 
En
tomt köptes in i Kolkata och byggnadsarbetet med ett nytt flickhem har pågått i flera år. Idag bor 17 flickor på flickhemmet men det finns plats för många fler. Utvecklingscentret har samlingslokaler, kök, matsal, bibliotek, volontärbyggnad och kontor och ett hus för föreståndarparet. Det invigdes i början av november 2013. Fortfarande kvarstår behov av att iordningställa tomten, bygga en bostad för portvakten, bygga en klinik samt ordna vattenrening. Utvecklingscentret kommer att bli en bas för Arkens fortsatta helandearbete i norra Indien och ge många fattiga och utsatta flickor en ny framtid. Läs mer om projektet.

Du kan vara med!
Jesus behöver dina ögon, ditt hjärta och dina fötter. Låt hans kärlek fylla dig så du kan släppa känslan av maktlöshet. Du kan inte ensam göra allt men det du bidrar med har en avgörande betydelse för dessa barns framtid!
Vill du veta mera? Välkommen att kontakta oss på mission@arken.org 
eller på telefon 08-588 840 20.