Show translate page
Banner

Barnfonden

Tanken med en barnfond är att pengar alltid finns tillgängliga för att stödja speciella och akuta behov bland barnen och att snabbt komma igång med olika byggprojekt (som t ex barncenter, kliniker och skolor).

Barnfonden grundades i samband med pastor Linda Berglings 50-årsdag. Barnfonden är inte knuten till något särskilt land eller projekt utan inkomna medel kan föras dit de bäst behövs. Genom att pengar finns till hands i fonden kan vi snabbare komma igång med olika byggprojekt. Detta ger större flexibilitet att sponsra grupper av barn där behoven är som störst. Större gåvor och insamlade medel kommer också att vara en grundplåt för kommande byggprojekt runt om i världen. Medel från barnfonden används även vid katastrofinsatser.

Barnkonferenser
Vi har en längtan att föra undervisning om helande och befrielse till barnen och anordna barnkonferenser i olika delar av världen. Allt eftersom intäkterna till barnfonden ökar, ökar också våra möjligheter att sträcka oss ut till flera länder och starta nya projekt.

Idéer för givande
Man kan skänka kapitalvaror till förmån för barnarbetet och även ta med barnfonden i sitt testamente. Ta din kreativitet till hjälp och tänk över hur du själv kan bidra. Kanske kan du ordna en loppmarknad, basar eller middag och på så vis samla in pengar till förmån för barnen.
I samband med födelsedagar, bröllop, dop, begravningar kan du beställa ett "Arkogram" från oss och låta gåvorna gå till barnfonden.
Om du inte har möjlighet att ge regelbundet varje månad går det självklart bra att ge engångsbelopp. Kanske kan du ge en mindre summa varje månad t ex 50 kr. Alla gåvor är mycket välkomna! 

Ytterligare information
Vill du veta mera är du välkommen att kontakta oss på missionsavdelningen telefon nr 08 - 588 840 20 eller via e-mail mission@arken.org

"Den som förbarmar sig över den arme han lånar åt Herren och får vedergällning av Honom för vad gott han har gjort" Ordspråksboken 19:17