Show translate page
Banner

Vanliga frågor

Har du specifika frågor som rör Arkens missionsarbete hoppas vi du ska få svar på dem genom att läsa detta! 

Hur mycket av era insamlade medel går till administration?

På våra regelbundna intäkter för fadderbarnssponsring tar vi 15 %. Våra samarbetspartners tar mellan 0-10% i administration på de medel vi sänder ut. 

Vad används administrationsavgiften till?

Den används till löner för anställda på Arkens missionsavdelning (1,25 tjänst) och till viss del till portokostnader för utskick av nyhetsbrev och information till faddrar/sponsorer. 

Har Arken 90-konto?

Nej, Arkens missionsavdelning har inget 90-konto.

Vi har länge sett behovet och därför bildades insamlingsorganisationen "LYFT ETT BARN UT UR MÖRKRET" våren 2010 som en fristående ideell förening med 90-konto.

För att få mer information om den kan du maila till info@lbum.se eller gå in på www.lyftettbarn.se

Hur väljer ni era samarbetspartners?

Vi väljer samarbetspartners som har en liknande vision och kallelse som Arken och där vi kan ha ett ömsesidigt utbyte av kunskap och erfarenheter och berika varandra. Vi bygger långvariga och stabila relationer där vi lär känna ledarna personligen. Den första kontakten kan ha uppstått t ex genom att pastor Linda Bergling varit inbjuden som talare till konferenser i olika delar av världen och mött talare och ledare från andra länder.

Har ni kvalitetssäkring i ert arbete?

Vi tecknar samarbetsavtal med våra partners. Detta arbete är under utveckling. Avtalen innehåller ett ramavtal där vi presenterar vårt s k "Child support program", en presentation av församlingen Arken, ett ekonomiskt ramavtal samt ett individuellt avtal som tecknas specifikt med varje enskild partner beroende på den aktuella insatsen. Vi gör en planering och en uppföljning av varje projekt årligen. Vi gör en organisationsanalys av våra partnerorganisationer, bl a för att ha underlag för att söka bidrag från Svenska Missionsrådet. Vi besöker personligen våra projekt regelbundet.  

Hur får man aktuell information om det projekt man sponsrar?

Om man är fadder eller missionspartner får man "Missionsnytt" 4 gånger per år med aktuella rapporter och reportage. Vi får rapporter och hälsningar från våra olika projekt, men tidsintervallen kan variera. Vi uppdaterar missionens hemsida med nyheter regelbundet liksom Arkens missions facebooksida. Har vi varit på besök i projekten finns det oftast videoinspelningar som vi länkar in till nyheterna. Man kan också gå in på www.youtube.com och söka på TVArken eller missionarken för att hitta våra inspelningar.