Show translate page
Banner

Nyhetsbrev

MISSIONSNYTT  från Arken  

"Missionsnytt" kommer ut fyra gånger per år och skickas till alla som är faddrar, missionspartners, prenumeranter på "Linda Berglings bästa/Missions Cd" eller på annat sätt regelbundna givare till Arkens missionsarbete. 

Det senaste numret av Missionsnytt ligger alltid som en bild med en länk på missionens första sida längst till höger. Klicka och öppna, läs direkt eller skriv ut det om du vill. 

Missionsnytt nr 4/2017
Missionsnytt nr 4 2017

 

Alla tidigare utgivna Missionsnytt finns i ARKIVET.

NYHETER FRÅN SAMARBETSPARTNERS

Vi får regelbundet rapporter från våra samarbetspartners i olika delar av världen. Sammandrag, vittnesbörd och bilder lägger vi upp på vår Facebooksida.