Show translate page
Banner

Israel, Nepal och Kolkata

15 feb, 2017
Så här i starten av det nya året är det flera resor inplanerade. Pastor Linda och Anita R Broomé har redan besökt Israel och våra kontaktförsamlingar där under en vecka i mitten av januari. En väldigt fin resa där pastor Linda bl a undervisade på en kvällsbibelskola och predikade i flera möten. Vi vill fortsätta stödja messianska församlingar i deras arbete att nå Israels folk med evangelium.
HÄR kan du läsa mer om resan.

I slutet av mars kommer pastor Linda och Göran Zetterlund att åka till våra projekt i Nepal och Kolkata. Det blir besök på flickhemmet och byggprojektet, pojkhemmet och djurfarmen, samt helandemöten i Nepal. På vårt utvecklingscenter för flickor i Kolkata pågår för närvarande iordningställande av tomten och lekplatsen. Även här kommer pastor Linda att predika på öppna helandemöten.
Vi ber om stor välsignelse och beskydd över resan. Vill du ge en gåva till utvecklingen av dessa projekt kan du göra det på bankgiro 549-7714.
Här kan du se en film om arbetet i Nepal och Kolkata.