Show translate page
Banner

Rapport från resor

07 jun, 2016

Resan till Israel
För två veckor sen kom det stora teamet tillbaka från en härlig resa i Israel. Vi var 33 personer som tillbringat några underbara dagar fulla av intryck och inspiration.
Under den första delen av resan åkte den största gruppen på en profetisk rundresa och besökte många bibliska platser. Det fanns många tillfällen till lovprisning, bön och tacksägelsestunder.
Samtidigt befann sig ett mindre team på 7 personer i staden Arad, inbjudna av pastor Shimon Pliner att hålla helandedagar och helandemöten i hans ryska församling.
Det var underbara dagar då Gud mötte människor på djupet och gav dem ny uppenbarelse och förståelse av Guds ord och hur man kan tillämpa det i sin vardagssituation, bl a undervisningen om Guds kärlek, frihet från fruktan, förlåtselse och hopp för framtiden.  
Därefter förenades hela teamet till en helandekonferens i Tel Aviv då vi fick betjäna många människor genom flödesbön och individuell förbön. Under resan hade vi 25 individuella förbönssamtal. Sista dagen åkte 3 olika team till Ashkelon och Beer Sheva och betjänade människor i ryska församlingar. De tog emot oss med stor glädje och öppenhet och vi gläds när vi ser att vi får stå mitt i uppfyllelsen av de profetiska orden som Gud gett oss - uppdraget att föra helandetjänsten till Israels folk.  
Arkenteamet i Arad maj 2016

Resan till Nepal och Indien
I slutet av maj åkte Göran Zetterlund till Katmandu för att besöka våra missionsprojekt. Först åkte han till djurfarmen där vi nu har 10 bufflar med kalvar och även grisar. Mjölkproduktionen ger en ekonomisk vinst som hjälper till att betala pojkarnas skolutbildning. Byggnationen av det nya flickcentret som vi startat tillsammans med Trosgnistans mission, har satts igång. Man håller för närvarande på att gräva för grunden. Göran i Nepal maj 2016

HÄR kan du se filmer från Görans besök i Nepal.

Därefter åkte han vidare till vårt utvecklingscenter i Kolkata där vi håller på att slutföra det sista vad gäller infartsvägen, tomten, parkering, lekplats m m. 

HÄR kan du följa med på en rundvandring på centret och också träffa några av flickorna på flickhemmet. Vi har fortfarande behov av att samla in ca 500 000 kr. Välkommen att ge en valfri gåva till missionens bankgiro 549-7714.