Show translate page
Banner

Stor förväntan på vad Gud ska göra i Nepal och Indien

30 jan, 2017

Bygge flickhem Nepal

Missionsresa i mars 2017

Genom Arkens internationella arbete når vi ut till många barn och vuxna, som har stora behov andliga såväl som materiella. Ett viktigt uppdrag är också att träna pastorer och ledare. Båda delar kommer att ske under vår resa till Nepal och Indien i slutet av mars.
Se FILM om arbetet i Nepal och Kolkata

Evangelisation och helandetjänst hand i hand
"Vikten av evangelisation och helandetjänst för att bygga Guds församling" är det viktiga temat som pastor Linda Bergling kommer att undervisa om på sina pastors- och ledarseminarier.
Pastor Linda och teamet från Arken kommer också att betjäna många människor i Katmandu Nepal och i Kolkata Indien. Var med och be att Guds ande skall beröra människor starkt med läkedom, befrielse och upprättelse på de öppna helandemötena!

Besök på pojkhemmet, det nya flickhemmet och på djurfarmen
I Katmandu kommer vi att åka ut till det nya flickhemmet där bygget pågår för fullt. Det skall bli spännande att se hur långt byggprocessen har kommit. Vi får träffa alla flickorna och speciellt roligt skall det bli att träffa Chena som genomgått operation efter en svår brännskada och nu har fått ett nytt utseende och ett nytt liv. HÄR kan du se en film om arbetet i Nepal och om Chena.
Vi ska också besöka pojkarna på vårt pojkhem och djurfarmen som är ett självförsörjningsprojekt med bufflar och mjölkproduktion. Intäkterna ger de fattiga pojkarna på hemmet en bra skolutbildning.

Vi når ut till människor i Kolkata
I Kolkata kommer vi att ha seminarier för ledare på vårt utvecklingscenter och även inne i stan. Vi har en längtan att nå lokalbefolkningen och kommer att göra en improviserad samling i byn för barn och vuxna. Sång och musik väcker säkert nyfikenhet och vi tror att Gud på överraskande sätt kan nå människor genom detta. Stå gärna med oss i bön för denna speciella dag.

Så här kan du ge en gåva
Att anordna möten i Nepal och Kolkata kostar ca 40 000 SEK. Vi tror det kommer att bli till stor välsignelse och förvandling för de människor som vi når. Vi önskar att du vill stå med oss i bön för den här satsningen. Vill du ge en gåva gör du det till Arkens mission bankgiro 549-7714 eller på något av följande sätt
GE EN GÅVA (klicka på länken).
Märk din inbetalning "Nepal/Kolkata". Tack för ditt stöd!

Här kan du läsa mer om projekten i Nepal
Flickhem
Pojkhem
Djurfarm

Här kan du läsa mer om projektet i Kolkata
Utrusta kliniken
Utbildning för flickor
Lekplats