Show translate page
Banner

Nu bygger vi flickhem i Nepal

09 nov, 2015

Nepal natur

Nepal är ett mycket vackert land men ett av världens fattigaste. 80 % av befolkningen i Nepal får sitt livsuppehälle från jordbruk. Det finns ingen obligatorisk skolgång men staten har som mål att alla barn skall fullfölja årskurs fem. Våld tvångsarbete, människohandel och exploatering av kvinnor och barn är utbredda problem. I tio år har Arken drivit ett pojkhem i Katmandu och nu ska vi bygga ännu ett barnhem, denna gång i samarbete med Trosgnistans mission. Det ska bli ett flickhem som ska hjälpa fattiga och föräldralösa flickor till en tryggare framtid.

Nytt center för flickor

Redan innan jordbävningen i april 2015 hade Arken tillsammans med Trosgnistan köpt in en tomt för att starta ett nytt center, och vi kommer nu att stå tillsammans i byggnationen. Det är ett vackert område utanför stadskärnan med en liten flod nedanför den sluttande tomten. Här ska det bli ett flickhem, "Bethel Restoration Center", för flickor som annars riskerar att hamna i trafficking. Centret kommer även att bli en plats för kristna konferenser och bibelundervisning. På tomten finns gott om plats för odlingar av grönsaker och mark för djurhållning som hjälper barnhemmet att i framtiden bli självförsörjande. Myndigheterna har inspekterat marken för att säkerställa att den inte blivit skadad av jordbävningen. Den första insamlingen till centret gjordes under Faddergalan på Arken 24 oktober och inbringade ca 85 000 kronor. Vårt mål är att samla in 500 000 kronor i första etappen och vi hoppas komma igång med bygget under slutet av 2015. Insamlingen kommer att pågå tills vi nått målet. Välkommen att bidra med din gåva och rädda många flickor till en ny och ljusare framtid!

Ge din gåva
Du kan ge din gåva till bankgiro 549-7714, märk din inbetalning "Nepal".
Du kan även bli gruppfadder för flickorna redan idag, och ge 200 kr eller valfri summa per månad. Kontakta mission@arken.org för mer information.

Insamling sker även genom insamlingsorganisationen Lyft ett barn med 90-konto och då använder du bankgiro 900-1934 för din gåva, märk "Nepal".
Flickorna i Nepal

Tomten i Nepal

Tomten Nepal 2015