Show translate page
Banner

Läger för funktionshindrade ungdomar i Vitryssland

28 jul, 2015

Collage läger Vitryssland

Genom faddersponsring från församlingen Arken får ett trettiotal funktionshindrade tonåringar och unga vuxna möjlighet att åka på läger tillsammans med en anhörig en vecka på sensommaren.

Rekreation och gemenskap

Lägret anordnas på en fin rekreationsanläggning med närhet till sjöar och svampskogar. Ungdomarna kan njuta av utevistelse, lek, cykling på handikappanpassade cyklar, gungor, promenader i skogen, pingis, skapande aktiviteter, medicinska behandlingar, grillkvällar, gemenskap och god mat. De anhöriga kan träffas för att samtala och utbyta erfarenheter. Detta är oerhört värdefullt eftersom de sällan har möjlighet att komma hemifrån, om de är ensam vårdnadshavare för ett funktionshindrat barn. Church of the Glory of God, Arkens dotterförsamling i Minsk, hjälper till på lägret med praktiska saker, samlingar, förbön och personligt stöd.
- Stort tack för er omsorg och förståelse. Ert stöd hjälper oss att övervinna svårigheter och förverkliga drömmar. Tack för att ni står med oss varje dag.
Detta hälsar föräldrar, anhöriga och barn genom organisationen BelApDiMi, Arkens samarbetspartner i Vitryssland.

Ge en gåva

Årets läger kommer att hållas sista veckan i september. Vill du stödja projektet med en gåva? Vi samlar in 35 000 kronor till detta läger. Du kan ge din gåva till bankgiro 549-7714, märk inbetalningen ”Läger Vitryssland”.
Vill du ha mer information eller bli fadder? Välkommen att kontakta oss på telefon 08 588 840 22 eller via e-mail mission@arken.org

Collage barn på läger Vitryssland