Show translate page
Banner

Vi behöver ditt stöd för att slutföra bygget i Kolkata

17 feb, 2015

Ett team från Arken besökte vårt utvecklingscenter i Kolkata tre veckor i januari. Vi har en fantastisk möjlighet som nu kan bo i vårt gästhus när vi åker dit. Det underlättar mycket när det gäller att bygga relationer både till flickorna och föreståndarna eftersom vi nu bor på samma ställe.  

Blommande trädgård Kolkata

Ny övervåning Kolkata

Byggnation pågår

Byggnadsarbetet pågår för fullt. Ytterväggar och tak till övervåningen är klara, men nu återstår allt invändigt arbete med gjutning av golv, putsning av innerväggar, tak, montering av fönster och dörrar och installation av toaletter och duschar. Det övre planet kommer att inrymma kontor, sjukrum och ett stort allaktivitetsrum för t ex sömnadskurser och andra praktiska utbildningar.  
Ytterväggarna till vaktmästarbostaden är klara men även där återstår en hel del invändigt arbete.
På tomten behöver vi så snart som möjligt göra i ordning gräsmatta och trädgård, lekplats, parkeringsplats och dessutom köpa in någon sorts reningsanläggning för dricksvattnet.
Vi behöver cirka 400 000 - 500 000 kronor inom några månader för att kunna bygga klart. Vi är tacksamma för alla gåvor - stora som små! Sätt in din gåva på missionens bankgiro  549-7714, eller kontakta oss på missionsavdelningen tel 08-588 84020. Du kan också ge via internet (följ denna länk).

Interiör övervåning Kolkata 2015

Vaktmästarbostaden Kolkata 2015

Hälsovård

Under teamets besök påbörjades uppbyggnaden av kliniken genom att göra journalkort på alla flickor, mäta längd och vikt och övriga hälsokontroller.
Det var många från området som besökte centret, flertalet av dem behövde hjälp med olika fysiska åkommor såsom omläggning av sår. Vi kunde även hänvisa flera av dem vidare för vård genom vår samarbetskontakt Hope Hospital. En läkare därifrån kommer att vara knuten till vår klinik och i framtiden bl a hjälpa oss med vaccinationer av barnen. Hope Hospital är en kristen organisation med specialister inom olika områden som ger sjukvård till de allra fattigaste.
Flickorna, pastorer och besökande från området fick undervisning om hygien, smittspridning och förebyggande hälsovård. Besökarna fick tandborstar, tandkräm, schampo och tvål som gåvor med sig hem.
Vår sjuksköterska har gjort en ordentlig inventering av all inredning och medicinsk utrustning som behöver köpas in till kliniken.

Gåvor Kolkata 2015

Såromläggning Kolkata 2015

Hälsovård Kolkata 2015

Helandetjänsten

Hand i hand med utvecklingen av kliniken utvecklar vi den bibliska helandetjänsten. Under teamets besök anordnades ett seminarium för ledare och pastorer, som bjudits in genom våra kontakter med olika församlingar i Kolkata. De fick bibelundervisning och praktisk träning i förbönstjänst. Under teamets besök fick alla flickor på centret ett eget förbönssamtal. Teamet fick även möjlighet att betjäna föreståndarparet i samtal och förbön.

Undervisning

Instruktion i bön 2015

Nya flickor behöver faddrar

Det har kommit flera nya flickor till centret den senaste tiden och flera är på väg. Två av dem, fem och åtta år gamla, kommer från en leprakoloni där deras funktionshindrade pappa bor. Deras mamma försvann för länge sen och ingen vet om hon lever idag. Pappan har ingen möjlighet att försörja dem och de hade inte haft någon möjlighet att få gå i skolan om de inte hade kommit till centret. Nu har de fått ett fantastiskt nytt hem, många vänner och chans att få en bra utbildning i den näraliggande skolan. En annan ny flicka har ingen förälder i livet och kommer från ett mycket fattigt område. En elvaårig flicka är barn till en f d prostituerad mamma, men har nu räddats och fått börja i skolan.
Vi behöver många nya faddrar till flickorna, varje flicka har 4 faddrar. Vill du bli fadder är du välkommen att kontakta oss på Arkens missionsavdelning tel 08-588 84020 eller sända oss ett e-mail på mission@arken.org

Nya flickor Kolkata febr 2015

Undervisning barnmöte febr 2015

På väg till skolan Kolkata 2015

Alla flickor Kolkata febr 2015