Show translate page
Banner

Grisar och bufflar ger pojkarna i Nepal en ny framtid

28 jul, 2014

Under de senaste åren har kostnadsnivån i Nepal stigit och skolavgifterna blivit högre och högre. Tillsammans med ledaren på pojkhemmet har vi försökt hitta en hållbar lösning. De har sett flera jordbruksprojekt i Nepal där man även föder upp djur, och de ville prova att starta ett eget självförsörjningsprojekt. Arken har bistått med en startsumma på ca 150 000 kronor.

Landområde farm Nepal

Pojkarna i Nepal 2014

I juni besökte Göran Zetterlund från missionsavdelningen Arkens pojkhem och det nya projektet. Så här berättar han:
- Landområdet är kuperat och ligger ganska avskilt för att inte störa grannarna. Olika grödor har såtts t ex majs, de har byggt bås för grisarna som nyligen köptes in. När jag var där beställde vi 10 bufflar med kalvar som kommer att börja generera mjölk så fort de kommer till farmen. De anländer troligen i augusti. Längre fram kan dessa även säljas för köttproduktion. På farmen arbetar idag tre evangelister. De turas om att sköta djuren och däremellan är de ute och predikar. Pojkhemmet, bibelskolan och djurfarmen har förvandlat deras liv. En levde tidigare som gatubarn i missbruk och kriminalitet – nu har han arbete och försörjning och tjänar Gud. En av pojkarnas familj har blivit återförenad och alla har blivit frälsta. Nu arbetar även hans pappa på farmen.

Göran och arbetare i Nepal

Göran och grisar i Nepal

Ge en gåva

Vill du vara med och utveckla jordbruks- och djurhållningsprojektet?
Välkommen att ge din gåva till Plusgiro 633 02 70 - 7, märk inbetalningen "Nepal". Tack för ditt stöd!