Show translate page
Banner

Tjugo-årsjubileum för handikapporganisationen BelApDiMi i Vitryssland

08 jul, 2014

Elena Titova ledare för handikapporg

Den 6 juni firade vår samarbetsorganisation i Vitryssland BelApDIiMi sitt 20-årsjubileum med en internationell konferens på temat "Myter och fakta 20 år senare". Flera olika organisationer från Europa deltog, liksom representanter från olika myndigheter i Vitryssland.
Från Arken deltog Anita R Broomé från missionsavdelningen tillsammans med pastor Olga och medarbetare Ina från Arkens dotterförsamling i Minsk.

Arken har fått diplom

Pastor Olga med en mamma

Mycket har blivit gjort för att förbättra för ungdomar och barn med funktionshinder under de 20 år som gått. Det finns idag tillgång till utbildning och rekreation för funktionshindrade barn och ungdomar och stöd och undervisning för föräldrarna. Men vad händer när ungdomarna blir vuxna? Diskussionerna handlade om deras möjlighet att få arbete eller meningsfull sysselsättning, möjlighet att få bo själv med personlig assistans och möjlighet att röra sig fritt i ett handikappanpassat samhälle. Det finns mycket kvar att göra, det behövs en attitydförändring bland beslutsfattare i samhället och en ny lagstiftning.
Många föräldrar uttryckte sin tacksamhet för stödet från Arken genom sponsring av sommarläger. Och även för den omsorg som vår dotterförsamling i Minsk visar i sin kontakt med mammorna och barnen.

Vill du stödja läger för barnen?
Vil du vara med och sponsra läger för funktionshindrade barn och deras föräldrar? Välkommen att ge din gåva på Plusgiro 633 02 70 -7.
Tack för ditt stöd! Det är oerhört värdefullt och uppskattat, vilket man märker när man träffar föräldrarna.

Tillsammans med ledare från BelApDiMi och Olga

En skriven hälsning till BelApDiMi