Show translate page
Banner

Sommarbibelskola i Vitryssland

17 jun, 2014

Kvällsmöte i församlingen i Minsk

Första veckan i juni arrangerade Arkens dotterförsamling i Minsk tillsammans med medarbetare från Arken en sommarbibelskolekurs med temat "Biblisk helandetjänst och själens helande". Undervisningen pågick under fyra intensiva kvällar. Fyrtio entusiastiska deltagare från nio olika församlingar i Vitryssland och Ryssland genomförde hela kursen. Varje kväll innehöll både teori och praktik. Eleverna fick lära sig att be ledda av den helige Ande och betjäna i andens nådegåvor, i flödesbön och individuell förbön. De var också med och betjänade i flödesbön under församlingens ordinarie gudstjänst. Flera av eleverna är redan aktiva i själavård eller förbön i sina hemförsamlingar och kursen gav dem fördjupad och förnyad kunskap och nya redskap att använda när de ber för människor i nöd.
När vi samlas i Jesu namn är han alltid mitt ibland oss och verkar genom den helige Ande. Så även om det här var en kurs, verkade Gud med sin kärlek och kraft in i människors liv, både i dem som betjänade och dem som tog emot förbönen.
HÄR kan du läsa många härliga vittnesbörd från deltagarna i kursen.

Sommarbibelskola i Minsk

Sommarbibelskolelever Minsk 2
Guds ande verkade även om det var trångt och varmt i lokalen.

Glada elever med sina diplom
Glada elever som har fått sina diplom.