Show translate page
Banner

Reserapport från Filippinerna

15 apr, 2014
I februari besökte Göran Zetterlund våra tre missionsprojekt på Filippinerna och här kommer några glimtar från resan:

OLONGAPO

Arken har stött rehabiliteringscentret för f d prostituerade unga kvinnor sen början av 1990-talet. I framför allt staden Angeles är prostitutionen hög. På de större barerna kan det vara upp emot 500 flickor. Teamet från rehabiliteringscentret i Olongapo går dit och inbjuder flickorna till bibelstudium.

Genom detta kontaktskapande kan de sedan erbjuda hjälp till flickor som vill komma ut ur prostitutionen. Under de 30 år som arbetet pågått har ca 600 gått igenom lärjungaträningen och ca 90% av dessa har fått ett nytt liv. Stödet från Arken går framför allt till att ge deras barn omvårdnad, dagis och skolgång. Idag bor 14 barn på centret, de minsta är bara några månader gamla.

CEBU 

Göran träffade de nya ledarna för arbetet i slumområdena, där Arken idag har över 150 fadderbarn. Dessa samlas en gång i veckan till något som kallas ”Provision Kids”, en samling med sång, lekar och olika aktiviteter för olika åldersgrupper. De får mat, och en säck ris att ta med sig hem till familjen. Ledarna är tränade att se hur barnen mår och de får hjälp på kliniken i Inayawan eller Lapu Lapu om det behövs. Arbetet med den nya kliniken i Lapu Lapu utvecklas. Lokalerna är rymliga och det finns air condition och vatten, men bättre elförsörjning behövs. Under besöket kom sju läkare en dag och hjälpte till med hälsokontroller och medicinutdelning.

Tillsammans med pastor Edgar Bantigue åkte Göran till området Tacloban som drabbades av tyfonen Yolanda i november 2013. De delade ut förnödenheter och Biblar. Nu pågår uppbyggnadsarbetet, framför allt att bygga upp enkla bostäder.

Under hösten 2013 startade vi projektet ”Ö-mission Filippinerna” som du kan sponsra genom Arken. Med den nya missionsbåten besökte Edgar och Göran tillsammans med ett 20-tal personer en ö utanför Cebu, där de evangeliserade och inbjöd till bibelstudium. Gensvaret var mycket positivt och flera tog emot frälsning och helande. Via kontakten med en skola kommer vi att starta ett s k ”community-projekt” för att ge näringsriktig mat till ett 40-tal elever med uppföljning och utvärdering i tremånadersperioder. Vi planerar att genomföra en helandekonferens i Tacloban i april 2015.