Show translate page
Banner

Stärkt samarbete med handikapporganisation

12 dec, 2012

Möte BelApDi Minsk 2012

I oktober besökte Linda Bergling med team den vitryska ideella organisationen BelApDiMi och planerade det fortsatta samarbetet. Den första kvällen anordnades ett möte med föräldrar och några av de barn som Arken har sponsrat under många år. Familjerna och barnen uttryckte stor tacksamhet för den trofasthet som faddrarna visat under alla år som gått. Barnen har fått stöd i hemmen med det nödvändigaste för omvårdnad, vitaminer och näringsriktig mat men också träning, rehabilitering och rekreation på dagcenter.

Linda möte BelApDiMi

Gåvor till barnen Minsk

Under ett möte med ledarna för organisationen undertecknades ett samarbetsavtal som talar om att vi tillsammans ska främja barnen och ungdomarnas fysiska, psykiska, sociala och andliga utveckling. Genom församlingen i Minsk finns stora möjligheter att betjäna dem med helandetjänsten i t ex flödesbön.

Avtal med BelApDiMi

Nu närmast vill vi sponsra Arkens fadderbarn så de kan få komma på ett sommarläger 2013 med träning, undervisning och rekreation. Det kostar ca 500 kr/barn att delta. Du är välkommen att ge din gåva till detta på Arkens Plusgiro 633 02 70 - 7, märk din inbetalning "Sommarläger Minsk". 

Broschyr om arbetet i Vitryssland

Läs mer om projektet