Show translate page
Banner

Vittnesbörd från helandedagar i mars

04 apr, 2018
Jag blev befriad från felkaktigt ansvar och från mycket annat

Jag behövde frihet från smärta och sorg efter en skilsmässa. Det frusna behövde smältas. Det var helt underbart ,ljuvligt att sitta och ta emot och bli betjänad. Jag fick berätta hur jag kämpat under alla ensamma år med barnen. Gud löste band ,drog upp rötter ,frihet från fruktan och befrielse från felaktigt ansvar ,frihet från fruktan och en massa annat. Det kändes verkligen befriande. Den senaste tiden har jag upplevt en stark längtan att betjäna människor. Det brinner en eld i mitt hjärta. Jag längtar att axla ett ansvar.Smärtan försvann och Gud gav mig nytt liv. Tröttheten släppte.
Jag var mycket trött när jag kom. Det fanns mycket trauma. Jag har fibromyalgi och med det mycket värk. Förbönssamtalen var mycket förlösande ; smärtan i axlarna försvann och Gud gav mig nytt liv. Det är så mycket som kommit upp till ytan och den oerhörda tröttheten har släppt. Förvirring, osäkerhet och människofruktan har släppt.


Den Helige Andens Smörjelse fick min själ att vila
Jag behövde helande i själen. I förbönssamtalen visade Jesus mig roten till mina känslostörningar och blockeringar. Under Den Helige Andes Smörjelse fick min själ vila. Nu känner jag mig helt fri.

Jag blev helt lugn och fylldes av glädje och hopp

Jag ville bli befriad från ondskans attacker. När jag satt under Den Helige Andes smörjelse blev jag helt lugn och jag fylldes av glädje och hopp. Jag känner mig helad av Jesus.

Jag fick förlåta mig själv och fick ta emot helande
Jag kom för själslig hjälp p.g.a en jobbig barndom. Jag har blivit en mycket sluten person. Jag fick förbön för känslomässig smärta. Under förbönssamtalen fick jag förlåta mig själv därför att jag inte var snäll mot min mamma den sista tiden ,när jag skötte om henne. Gud lovade att fylla mig med sin kärlek. Jag fick ta emot helande från Jesus .Nu känner jag mig fri och ska börja flöda i lovsång igen.

Jag blev fri från orena tankar
Jag ville få befrielse från orena tankar och få en inriktning för framtiden. Under förbönssamtalen lyfte Jesus fram händelser ur min barndom som var rötter till dessa tankar Gud hjälpte mig att förstå, bekänna och ta emot förlåtelse. Gud bekräftade framtidsdrömmar och det Han kallar mig in i. Ljus framtid! Ny frimodighet! Äventyret väntar.