Show translate page
Banner

Jesus helar och upprättar- konferensen fortsatte med en fullspäckad söndag

27 nov, 2017

Söndagens gudstjänst innehöll många ingredientser. Upplyftande lovsång med ett profetiskt flöde, förbön för team som ska åka ut till olika platser. Nya medlemmar togs upp i församlingen och sedan var det dags för pastor Gunnar att predika. Gudstjänsten avslutades med personlig betjäning för den som hade behov av det.

Sedan var det dags för 30-åringen "bibelskolan" att firas. Festen som var en återträff för många elever som gått på Arkens bibelskola genom åren gick av stapeln i Arkens fina ungdomslokaler som också är en ungdomsgård på fredagar. Många tidigare bibelkoleelever kom upp på scenen och berättade om "sina år" på bibelskolan och en del var rörda till tårar. Till sist var det en elev som fick stipendium, en som förvaltat helandetjänsten på ett fantastiskt sätt: Ann-Christine Lindström som är ledare i Arkens utpost i Mölndal, ett välförtjänt stipendium.

Konferensen avslutades på eftermiddagen med ett möte med diplomutdelning till de som under denna konferens har praktiserat i förbönstjänsten efter att tidigare i veckan gått Själavårdsutbildning på Arken. Sedan blev det förbönstunnel med mycket förbön och glädje inför Herren Jesus. En härlig konferenshelg som fått oss att lyfta blicken från våra problem och se på Jesus trons upphovsman och fullkomnare.


"Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset, utan att bry sig om skammen, och sitter nu på högra sidan om Guds tron." Hebr 12:2