Show translate page
Banner

Jesus helar och upprättar - en konferens som har stärkt vår tro på Jesus och hans försoningsgärning

27 nov, 2017

Arkens lovsångare gjorde en fantastisk tjänst inför Herren under konferensen. 
Pastor Linda predikade om tron - vårt gensvar till Jesus. Hon talade om att vår tro har sitt ankare i Jesus själv.


På lördagseftermiddagen predikade pastor Gunnar om "ja tack tron" att det är lätt att ta emot helande. Sedan praktiserades detta genom förbön. Förebedjarna fick be för  ben som var olika långa och se dem växa ut på personerna som fick sitta i stol och hålla fram sina ben för att kolla längden på benen. 


Pastor Linda kallade fram förebedjarna både fredag och lördag kväll och de fick berätta vad Gud visat dem att människor hade för behov. Det blev ett stort gensvar och många berättade sedan om hur Gud hade mött deras behov både till kropp och själ.