Show translate page
Banner

Vittnesbörd Helandedagar maj 2017

11 maj, 2017

Vittnesbörd Helande dagar  maj 2017

Jag kom utmattad, vilsen och kravfylld ,

till en plats där jag fick vara med mig själv

i en kravlös miljö.  Där gav Jesus mig :FRID ,VILA och Kärlek.

Samt en inriktning i mitt liv. En personlig kompass.

------

Först plockade Jesus upp upp saker som hänt mig,som jag trodde att jag bearbetat, sen läkte Han det som var trasigt.

Nu vet jag också vilka nådegåvor som jag är verksam i.

Känner mig tryggare inför framtiden.

-------

Den profetiska bönen och orden som bads ut över mig bekräftade mig och jag kände mig tröstad .

Den gav mig en inre Frid

Jesus väckte upp en längtan efter att våga vara den jag är. Den som Gud har skapat mig att vara.

------

Fick en insikt om att Gud är bara God och aldrig Fördömande.

Förstår nu mer ORDETS innebörd. Vilken stor kraft

Gud är/har.

------

Jag blev befriad från FRUKTAN.

Jesus helade sår i mig .Han läkte mig.

Känner mig mer hel än innan.

------

Jesus drog mig upp ur den mörka gropen och ställde mina

fötter på klippan.

____________________________________________________________________