Show translate page
Banner

Många helanden och starka vittnesbörd under helandekonferensen

23 apr, 2017

Helandekonferensen Jesus Helar och Upprättar fortsatte på söndagen med två möten. Pastor Linda predikade om att göra en önskelista till Gud och inte vara blygsam, när det gäller det privata livet, församlingen och världens frälsning. Det var en innehållsrik predikan full av uppmuntran till att ta vara på det pund som Gud gett oss. Torbjörn Holst Larsen predikade på eftermiddagens möte.

På eftermiddagen fick de, som varit med på den själavårdsutbildning som pågått under konferensen, ta emot ett certifikat på att de genomgått denna utbildning. Deltagarna delade att utbildningen hade betytt fantastiskt mycket för dem.