Show translate page
Banner

Jesus helar och upprättar på helandekonferensen!

22 apr, 2017


Fredagskvällens möte med Linda Bergling  inleddes av stark lovsång.

Pastor Linda predikade starkt om Jesu helandetjänst om hur Jesus botade hela tiden och flödade i den helige Ande. Han gjorde vad han såg Fadern visa honom att göra, det som behagade Fadern. Sjukdomarna ska böja sig i Jesu namn.

Pastor Linda kallade fram alla förebedjare och intervjuade dem. De fick berätta vad Gud visat dem om mötesdeltagarna, vilka sjukdomar och bekymmer de hade. Efter detta kom deltagarna fram och fick förbön av förebedjarna.


På lördagseftermiddagen predikade Torbjörn Holst Larsen. Han undervisade om hur vi kan lösa ut Guds mirakelkraft in i svåra situationer. Torbjörn predikade bland annat utifrån Esters bok i Gamla testamentet. Han förklarade skillnaden mellan kraft och auktoritet, och att vi har fått nycklar från Gud att binda och lösa. Mötet avslutades med att förebedjarna som betjänade under konferensen bad trons bön tillsammans med de som kom fram för förbön.

Klicka här för konferensens mötestider mm