Show translate page
Banner

Gud gav mig tro, hopp och otrolig glädje

08 feb, 2017

Helandedagar i Norge 3-4/2 2017

- Guds kärlek kom över mig in i mitt hjärta och jag kände glädje och upplevde inre helande. Fick förlåta människor som sårat mig och blev fri att gå vidare i min vandring i Guds plan.

- Jesus gav mig övernaturlig frid och jag fick nytt hopp för framtiden. Jag känner mig styrkt.

- Gud bekräftade genom förbönen vad han har för planer för mitt liv. Jag kan utvidga mina områden! Jag blev ännu mer befäst i Guds löften och ordet blev levande.

 -Jesus gav mig tro, hopp och otrolig glädje och helade mina fötter och min röst. I den profetiska bönen fick jag bekräftelse på vad jag ska göra för Herren.

- Jesus gav mig frid, glädje och hopp. Han älskar mig!

- Jag tycker helgen var väldigt bra med vittnesbörd, undervisning och mycket förbön. Vill gärna behålla kontakten med er och komma på besök till Arken. Fint att få verktyg till att leva i helande för själen och kroppen. Upplevde att den helige Ande hade förberett mig för att få befrielse innan jag kom och kände Guds närvaro hela helgen.