Show translate page
Banner

Temahelandedag 8 april

25 jan, 2017
Nu kan du anmäla dig till Temahelandedagen 8 april med tema: Bli fri från fruktan och fylld av Guds kärlek.  Temahelandedagen sträcker sig över en dag. Du tar emot betjäning inom ett speciellt område. Ta tillfället i akt att fokusera på en sak i taget. Jesus vill hela dig!

Datum och tema:

Lördag 8 april Bli fri från fruktan och fylld av Guds kärlek

Hur dagen ser ut (preliminära tider)

08.45-08.58     Inskrivning

09.00-10.45     Öppna hjärtat, första undervisningspasset 
                      (Guds löftesgrund) och flödesbön

10.45-11.15     Fikapaus

11.15-12.30     Undervisningspass 2 (Hur problemet uttrycker sig, 
                      undervisning om förlåtelse)

12.30-13.30     Lunch

13.30-14.45     Gemensam förbön inom dagens ämne

14.45-15.10     Fikapaus
15.10-17.00ca  Undervisning (upprättelsedelen) och flödesbön

Dagen avslutas med fika
Dagen kostar 790 kr. Det ingår förmiddags fika, lunch och eftermiddagsfika.

Anmäl dig här