Show translate page
Banner

Inre bönen alternativ till mindfulness i svenska skolan

19 dec, 2016

I Världen idags webbtidning finns två artiklar och en ledare som belyser dessa ämnen.


Här är länk till Jonas Adolfssons intervju med pastor Linda Bergling:

Vill se alternativ till mindfulness i svenska skolan

Linda Bergling tror att den ”Den inre bönen” kan bli en tillgång för kristna skolor i Sverige, till en början för att användas inom ramen för utbildning, men på sikt också på lektionstid. För att det senare ska bli möjligt – och för att alla svenska skolelever ska få tillgång till "Den inre bönen” – krävs alltså en juridisk process. Sådant kan kosta pengar och Linda Berling söker just nu efter sponsorer som kan borga för finansieringen. (Källa: Citat ur artikeln i Världen idags webbtidning)


Här är länk till Jonas Adolfssons intervju med chefsjurist Ruth Nordström:

"Den inre bönen" kan vara laglig i skolan

– Kristna inslag är en del av svensk historia, kultur och tradition, säger Ruth Nordström och framhåller att skolans värdegrund, enligt läroplanen, ska förmedlas ”i överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism”. (Källa: Citat ur artikeln i Världen idags webbtidning)


Här är länk till chefredaktör Lukas Berggrens ledare:

Yoga, fri sexualitet och Jesus i skolan