Show translate page
Banner

Vill du ha besök av församlingen Arken?

08 dec, 2016

Läs mer

Vill du ha besök av församlingen Arken till din församling.

  Vi kan erbjuda undervisning och betjäning inom själens och kroppens helande och den bibliska själavården. Här finns några förslag på olika alternativ:

a) Ett möte/möten med undervisning och betjäning inom bibliskt helande. 

b) Helandedagar: Helandedagar är 2,5 dagars betjäningstillfälle med förbön och undervisning inom själens och kroppen helande.

b) En utbildning inom den bibliska själavården.

Vad är biblisk själavård?

Den bibliska själavården har sin grund i

* Jesus försoningsverk
* Bibelordet
* Den Helige Andens nådegåvor.