Show translate page
Banner

"Vision från himlen" blev en inspirerande helg

10 okt, 2016

Vision från himlen blev en inspirationshelg för hela familjen där vi tankade kraft, inspiration och glädje inför hösten. Under lördagskvällen predikade pastor Linda Bergling. Genom förkunnelsen, förbönen och lovsången blev vi rustade att fullborda visionen och Guds vision får brinna i våra hjärtan. Det omtyckta och barnkära paret Mario och Suzanne Babarczy från Guatemala var med hela helgen. Deras möten inspirerade oss att  göra vad vi kan för att nå barn och ungdomar med evangeliet. Det blev en helg för alla åldrar med god gemenskap. 

Visionen som Arken fått från himlen

"De svaga stärker vi, de sjuka botar vi, de sårade förbinder vi, de vilsegångna för vi tillbaka och de förlorade söker vi upp. Vi behandlar dem med kärlek och barmhärtighet."

Talare
Arkens pastorer Linda och Gunnar Bergling och Mario och Suzanne Babarczy 

Mario och Suzanne är våra samarbetspartners från Guatemala där de leder organisationen Hearts in action. De har besökt Arken tidigare och är fantastiska på att presentera evangeliet för barnen, på deras nivå. De har förmågan att fånga barnens uppmärksamhet och få dem att lyssna och vara med. 

De arbetar bland fattiga barn i nöd och erbjuder dem utbildning och möjlighet till en bättre framtid. Barnen får också höra om Jesus och därmed får de en andlig utrustning som blir en grund att stå på senare under livet.