Show translate page
Banner

Höstterminen har startat på Arkens bibelskola

12 sep, 2016

Det nya läsåret på Arkens bibelskola Jesus Helar och Upprättar är i full igång med nya elever och med elever som fortsätter på Träningslinjens årskurs två och tre. Terminen startade med konferensen ”Kom in i Hans härlighet” med Marc Dupont som har en stark profetisk tjänst. Det blev en helg fylld av glädje i den helige Ande.


Gruppkort med förväntansfulla elever och lärare som togs vid höststarten.

Bibelskolan, som vill ge en stark grund i Guds ord, har två linjer en för egen upprättelse som är ettårig och en träningslinje där du kan gå ett till tre år och tränas till tjänst i Guds rike. Läs mer om Bibelskolan här: 

http://www.arken.org/utbildning/bibelskola.aspx


Några av de nykomna eleverna är Anthon Andersson & Tony Edengren 

Anthon säger så här: Det började med att jag frågade Gud vad jag skulle göra med mitt liv. Jag var på väg att stå utan jobb och stod liksom utan allt. Det var möte i Finspång med ett team från Arken, de hade ansökningsblanketter till skolan med sig. Jag såg det som ett bönesvar, så jag sökte och kom in. Allt ordnade sig både ekonomiskt och med boende. Allt liksom bara föll på plats. Mina förväntningar är att få inspiration, bli utrustad och bli helad och upprättad från olika saker som sitter kvar. 

Tony säger så här: Anthon och jag bad tillsammans när vi var ute en kväll och åkte: ”Gud visa oss konkret vad det är du vill att vi ska göra”. Vi lade allt åt sidan och bara bad till Gud om vägledning. När jag sedan fick se ansökningsblanketterna till bibelskolan så var det ett konkret svar. Jag förstod att det var Guds vilja. Efter att jag ansökt var det som att gå på en utstakad väg och allt lade sig på plats. Jag förväntar mig att bli upprättad och helad från sår som jag fått i mitt tidigare liv, innan jag blev frälst, men också att jag ska bli rustad och komma ut i mina gåvor. 


Terminen började med konferensen "Kom in i Guds härlighet" med Marc Dupont

Marc Dupont talade om att den helige Ande behöver få förvandla våra liv så att världen får se Jesus i oss. Han berättade flera vittnesbörd om helanden och om att kraften vi har som kristna utgår från den helige Ande. Han gav flera exempel på hur gudsriket idag manifesterar sig med mirakulösa påtagliga helanden. 

Det går att lyssna på konferensens möten på youtube:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmeuYYCMYkdJ0pwTwZ7wQU7My63yRoEkb


Om Marc Dupont 

Marc har en profetisk tjänst och sina rötter i församlingen Catch the Fire i Toronto. Han är också associativ pastor i Vineyard of Dayton i Ohio, USA. Han har grundat ”Mantel of Praise Ministries” som är ett ministry som tjänar kristna över alla församlingsgränser. Målet är att återupprätta en profetisk skärpa i församlingarna och fokusera på vad den helige Ande vill säga till kristna och Kristi kropp idag. Marc längtar efter att församlingen i all sin skönhet och fulla potential får vara platsen och kanalen för Guds kraft.