Show translate page
Banner

Peter Ljunggren förklarade för oss vem Gud är och inte är när han predikade på Mirakelkonferensen

24 jul, 2016


Peter Ljunggren var den avslutande predikanten på Mirakelkonferensens andra helg

Mycket folk hade samlats och förväntan var stor på vad Herren skulle säga genom Peters förkunnelse denna gång. Han ställde två frågor: "Vem är Gud?" och "Hur ser Gud ut?" och menade att vi blir sådana som vi tror Gud är. Militant? Avslappnad? Arg och vred? Glad? eller Barmhärtig? Peter citerade evangelisten Johannes och sa att Gud är kärlek. Peter gav olika ingående beskrivningar av de bilder som vi har av hur Gud är som är felaktiga. Han betonade att Gud är exakt som Jesus och gav olika bibelord som beskriver Jesus, Heb 1:3, Kol 2:9 och Joh 14:9. Peter delade Guds syn på människor, att han söker efter oss som det mest värdefulla för honom. Gud är den store friköparen genom lammets blod, Ef 1:7 Jesu blod köpte oss fria. Jesus besegrade härskare och makter som jobbade med krav och skuldebrev mot oss människor och förlät oss alla våra synder. Gud gjorde oss levande med Kristus. 

Lovsången flödade i starkt samarbete med Peters förkunnelse.

Under det andra mötet med Peter sjöng vi "Han är kung, Han är kung, Han besegrat dödens makt, Han Herre är". Jesus är kung. Peter predikade om att allt vi behöver har vi i Jesus, att Gud är kärlek, 1 Joh 4:9-10 och att kärleken består i att Jesus har älskat oss. Han fortsatte med att säga att vi älskar för att han först älskat oss. Jesus stred mot demoner, sjukdomar, skam mm, han tog det och besegrade det. Han ser på människor med kärlek, hans ansikte är vänt till oss. På slutet av mötena bjöd Peter in till frälsning och omvändelse. Kunskapens ord om helande flödade. Flera gensvarade. Han bjöd sedan fram alla som ville till att böja knä inför Jesus och ta emot från Herren.

Lyssna på mötet i efterhand på youtube klicka HÄR