Show translate page
Banner

Linda Bergling och Peter Ljunggren predikade på söndagens möten

24 jul, 2016

Mirakelkonferensen avslutades med att Linda Bergling predikade på söndagsförmiddagen

Linda tackade för en fantastisk Mirakelkonferens med många olika predikanter som kompletterat varandra med budskapen de predikat. Hon påminde om missionsbefallningen att göra alla folk till lärjungar och om att ta sitt kors på sig och följa Jesus. När vi säger ja till Jesus räddas våra liv. Sedan predikade Linda om Elias och Elisas relation från 2 Kungaboken kap 1-2. Mötet avslutades med inbjudan till bön om smörjelse och lärjungaskap.
 

På söndagens eftermiddagsmöte predikade Peter Ljunggren

Peter började med att presentera Etals TV-arbete som når in i muslimvärlden på ett överväldigande sätt. En kollekt togs upp tilll detta arbete. Peter fortsatte att beskriva den sanna bilden av Gud, som är kärleken och att Jesus är exakt som Gud. Gud är rik på barmhärtighet på grund av sin stora kärlek. Gud får ofta skulden för olyckorna över världen. Men Gud är god. Om vi vandrar bort från Guds kärlek drabbas vi av konsekvenser. Hans barmhärtighet är aldrig avstängd men vi kan stänga av hans flöde till oss genom att gå bort från honom. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv, genom Jesus Kristus vår herre. Gud sysslar inte med att kontrollera och tvinga, Gud tillåter och deltar, Heb 2:14-15. "...och befria alla dem som av rädsla för döden levt i slaveri hela sitt liv." Slaveriet var religiösa bojor. Mötet avslutades med förbön för helande. Peter bad till slut en kollektiv bön om befrielse från religiöst slaveri, bön om frihet. Vi ska gå framåt tillsammans med Jesus.

Lyssna på mötet i efterhand på youtube klicka HÄR