Show translate page
Banner

De första dagarna på Mirakelkonferensen har varit fantastiska

18 jul, 2016

Martin Reén som gått Arkens bibelskola har varit talare två eftermiddagsmöten under Mirakelkonferensens första dagar 

Han har också varit talare på två ungdomsmöten på kvällarna. Han har predikat utifrån Uppenbarelseboken med början i kap 1-3. och citerade att: “Salig är den som läser upp och saliga är de som lyssnar till profetians ord och tar vara på det som är skrivet i den”. Han talade om att Uppenbarelseboken vittnar om Jesu eviga seger på korset. Den visar vad Jesus gjort för oss och vi  behöver inte läsa utifrån fruktan för vad som ska hända i framtiden. Jesus har vunnit över den här världen och vi har seger i Jesu namn. Martin visade på att vi har fått Guds sigill, den helige Ande som det står i Ef 1:13-14. Eftermiddagsmötena avslutades med förbön utifrån kunskapens ord som Martin fått av Herren.


Johannes Amritzer återkom på söndagskvällen och predikade att vi ska vara kompromisslösa och frimodiga med vår tro i vardagen

Han menade att han är präst för dem som inte går i kyrkan och att det ska vi alla vara. Han predikade om kompromisslös tro och tog som exempel några personer i Bibeln. Först nämnde han Abraham, trons fader, som sågs som en Guds furste i det område där han bodde som främling. Daniel kompromissade inte med sin tro. Han fick favör och blev rådgivare till flera kungar. Johannes delade också frimodigt om sin egen uppväxt hur Guds villkorslösa kärlek hade mött honom mitt i svårigheter. Han betonade att vi ska älska med samma villkorslösa kärlek som Jesus älskar oss med. Han uppmanade oss att ta bort blicken från oss själva och vara en välsignelse för våra grannar, arbetskamrater mm. Det är större att vara en välsignelse än att få en välsignelse, menade han. Johannes uppmanade oss att bli präster i det sammanhang som Gud har satt oss utan kompromiss och fyllda med Jesu kärlek.


Thorbjörn Holst-Larsen predikade på måndagsmorgonen om konsekvenserna av evangeliet, den största räddningsplanen i historien

Thorbjörn talade om hur människan var skapad att ta hand om skapelsen men föll i synd då hon lydde djävulen istället för Gud. Men Guds räddningsplan, frälsningen genom Jesu död och uppståndelse, tog bort synden genom korset och vi har blivit rättfärdiggjorda. Thorbjörn beskrev hur det skedde ett mirakel när vi blev födda på nytt, att vi kom in i Jesus Kristus och fick del av välsignelsen som är i Jesus. I Kristus har vi fått del av Guds härlighet, det som Jesus hade över sitt liv när han var här på jorden. Vi är kallade att råda och regera över våra omständigheter, samarbeta med Gud. Om vi vill ta vårt ansvar och kliva in i det uppdrag som Gud har för oss i Jesus Kristus så ska vi börja proklamera över våra liv det Gud säger i sitt ord.

Här kan du se Mirakelkonferensens fortsatta program: PROGRAM