Show translate page
Banner

vittnesbörd från helandedagarna och helandesöndag

04 jul, 2016

Jag kom för att få mer av Jesus o bli helad från magbesvär o värk i ben och ljumske. I början av veckan upplevde jag mycket glädje och kärlek ifrån Gud. Under samtalen blev jag helad från sår sedan barndomen. Fick uppleva Gud som min pappa. Upplevde sådan glädje ville bara skratta. Vid flödesstunden fick jag bekräftelse på det jag har haft i mitt hjärta,  och som jag funderat på om det var ifrån Gud. Har efter dessa dagar fått en ny kärleksrelation till Gud som min älskade pappa.

Mitt problem när jag kom var utmattning av problem som jag har. Jag kommit in i ”gamla hjulspår”och även behov av helande. I flödesstunden så kände jag mig omsluten av kärleksord och blev väldigt berörd. Jag fick rätta tankar om mig själv.

Det var härligt att få tömma sig i samtalen och väldigt avstressande att ha så mycket tid med dessa lyssnande och känsliga förebedjare. Även på natten fick jag uppleva glädje och frihet. Vid den profetiska bönen fick jag nytt mod och ny kraft och även beslutsamhet. Efteråt har jag nu ny drivkraft och kraft att bygga på vårt äktenskap. Jesus har en fantastisk framtid för mig.

Jag kom till Helandedagarna för inre och yttre helande. Under flödesstunderna kom mycket renande gråt och en djup befrielse. I samtalen fick jag tala ut det som gnagde inom mig och Jesus tog det.

Vart efter dagarna gick upplevde jag att jag kommer få en tryggare vandring med Jesus. På onsdagskvällen fick jag vara med om att ”ta på” Guds vapenrustning. Jag vet att Herren gjort mycket dessa dagar. Han har dödat rötterna på de växter som är inre sår och kroppsliga sjukdomar. Bladen syns ännu men växten är död.