Show translate page
Banner

Stefan Salmonsson undervisade om korset

15 maj, 2016


På lördagseftermiddagen predikade Stefan om Golgata kors. På lördagskvällens möte predikade Stefan om hur kvinnan med blodgång blev helad. Hon trodde att Jesus kunde hjälpa henne och det skedde som hon trodde. Jesus såg inte på henne som kvinnan med blodgång utan han kallade henne dotter. Han predikade också om Lasarus, om hur Jesus kallade på den döde Lasarus att komma ut ur graven och när han kom ut ur graven bad Jesus de som stod omkring att lösa Lasarus från bindlarna mm som han var insvept i. Mötet avslutades med förbön för att Jesus skulle bota sjuka och lösa människor från det som hindrar friheten i deras liv.


Marie och Stefan Salmonsson tillsammans med pastorerna Linda och Gunnar Bergling


Stefan och Marie har förkunnat Guds ord i trettio år. Under många år arbetade båda två i församlingen Livets Ord Uppsala. Stefan och Marie var Ungdomspastorer, Stefan är också en av bibellärarna på Livets ord. År 2000 startade de församlingen Livets ord i Jönköping där de varit pastorspar i tolv år. Nu har de tagit steget ut i en resande tjänst i Norden främst men också över hela världen. Stefan och Marie brinner för att sprida Guds goda budskap om hopp till människor.