Show translate page
Banner

Jesus är Sveriges hopp

15 maj, 2016

Helandeevangelist på Arken

Konferensen Jesus Sverige hopp handlar om kraften i det enkla evangeliet om Jesus.  Genom korset har Jesus förberett försoning och frid, frälsning och helande. Guds kraft och kärlek når oss genom Jesus. 

Tom Roger är en helande evangelist. Han älskar att predika
Ordet och be särskilt för fysiskt helande. Tom Roger växte upp
i ett kristet hem, men kom i tonåren bort från Gud.
Efter att ha levt flera år i mörker mötte han Jesus på
ett radikalt sätt.  Mötet ändrade hela hans liv.
Förut hade han svurit och förbannat, nu sjöng han lovsånger till Jesus. 

- Jag fick ett tydligt budskap från Gud att jag skulle predika
och be för de sjuka. Och att jag skulle få se människor
bli helande från svåra fysiska och psykiska sår, säger Tom Roger.  

Tillsammans med sin fru Solveig leder Tom Roger
Stiftelsen Mission Health for All Mankind. Tom Roger och Solveig
driver fjällhotellet Stølsdokken där de kontinuerligt arrangerar
helandekonferensser.  I tidningen Helbredet publicerar
Tom Roger vittnesbörd om helandeunder.