Show translate page
Banner

Vi har haft en underbar Jesus helar och upprättar konferens i helgen

14 mar, 2016

Konferensens tema:"Skapad att må bra" belystes i förkunnelsen från olika håll. På lördagskvällen predikade Linda Bergling om att allt är lovligt men allt är inte nyttigt. Hon vittnade om bordsbönens betydelse. Vidare talade hon om att vi ska se på Jesus, ha honom i centrum så ordnar sig allt.

På söndagen var det först söndagsgudstjänst med pastor Gunnar Bergling. Han predikade utifrån Joh 16 där Jesus säger:"Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er." Vi uppmuntrades att använda vår fantasi till att fantisera om hur det blir när vi får bönesvar. Vårt gensvar till vår kallelse är världens vändpunkt. Frälsningen är räddningen för alla mänskor, predikade pastor Gunnar.

På eftermiddagen förkunnade Torbjörn Holst Larsen om tro, om att vi skall be i tro utan att tvivla. Bönen är vår kontaktpunkt med Gud. Amen är vårt gensvar till att vi tror att vi fått bönesvar. Vägen till tro går genom bibelordet och  förkunnelsen utifrån bibelordet. Hos Gud finns ingen begränsning, han vill ge oss allt han har förberett för oss genom Jesu försoningsgärning. Ett mycket trosstärkande budskap som åtföljdes av bön och bönetunnel. Efter detta blev det dans och glädje inför Gud med stark lovsång.

Hela helgen har varit varit fylld av en underbar lovsång till Herren med många olika lovsångare och musiker.


Läs några underbara vittnesbörd från konferensbesökare

Mitt behov var att jag hade andningsbesvär som jag ville bli fri ifrån. Jesus helade mig. Jag har lättare för att andas och krampen i halsen släppte. En glädje fyllde mig.

Jag hade ont i ryggen på höger sida. Under förbönen växte först vänster ben ut och sedan höger ben. Smärtan på höger sida av ryggen är helt borta och en stor del av smärtan i övre delen av ryggen är borta.

Under trettio års tid har jag haft värk i höftleder och korsrygg. Herren förlängde mitt högra ben en centimeter. Resultatet är att jag inte längre haltar och vänster höftled gör inte lika ont.

Ena benet var en centimeter längre än det andra och jag hade smärta i ryggen. Under förbönen växte det andra benet ut och jag kände en värme och då blev benen lika långa. Nu har jag lättare för att gå.

Under flödesbönen så var det flöde av Guds kärlekssmörjelse. En stark uppenbarelse av vem Gud är blev synlig genom förebedjarna och många blev lösta från fruktan och prestationer. Människor blev också helade från sjukdomar. Det var en stark närvaro av Gud under hela flödesbönen.

Under förbönssamtalen blev många helade och befriade i sina själar. Även här var det en stark kärlekssmörjelse utgjuten. Många blev djupt  berörda av Gud och kände sig lättade till sina själar vilket man kunde se i deras ansikten.