Show translate page
Banner

Start för minibibelskola i Mölndal

09 mar, 2016

Start för minibibelskola i februari

I februari 2016 startar vi en kvällsbibelskola i Mölndal. Under 12 torsdagar och en helg får du bibelundervisning i ämnena; den helgie Ande, Inre bönen, din personliga Gudsrelation, Guds kärlek, frihet från förkastelse samt helande för kropp och själ.

Kursstart 25 februari. Kursen avslutas den 26 maj. 

Du kan anmäla dig via email eller så ringer du till oss på vår telefon

Vi öppnar Helandecentret den 19 januari då du kan ringa och boka tid för förbönssamtal eller få bön på telefonen.

Du når oss här:

Telefon: tisdagar kl 10-12, 076-8481490

E-post: goteborg@arken.org