Show translate page
Banner

Gud gör under i människors liv

18 maj, 2015

Vittnesbörd från Helandedagar 6/10 – 8/10 – 2014

Mitt behov var för enorm trötthet efter makes bortgång, Under flödesstunden så lyftes av chock och övergivenhet och Ensamhet. Jesus gav mig Hopp o Tilltro igen, gav mig glädje, blev bekräftelse på de orden som sas tidigare i mitt liv under profetiska bönen. Skillnaden blev en ny Trygghet, Hopp och Tilltro till Framtiden.

Mitt behov är Helande från skador under livets gång, barndomen i synnerhet. Gud visade vad som gjorde ont och behövde släppas ut, Öppnade sig för Guds kärlek. Under Förbönssamtalen  så lyftes bort smärtan, Bördorna från barndomen. Gud helade o styrkte mig, Gav mig en annan syn på mig själv och Guds Faders hjärta,Gåvoupptäckande. Under profetiska bönen kom lättnad o glädje, förväntningarna inför framtiden ökat.

Mitt behov var för Depression/Fruktan,  Det kom helande för magen, frid o glädje kom, frihet. Gud bröt Ensamhetsfruktan från Barndomen, bröt också Övergivenhet, Auktoritetsfruktan. Fick Tro för framtiden, kallelse, drömmar. Skillnaden blev då Framtidshopp/Tro, Lättnad i kropp o själ, Nytt sätt att tjäna, Gudsnärvaro.

Mitt behov var bli fri från Begräsningar att älska helt o fullt i relation, Att hitta fortsatt väg. Under flödesstunden öppnade Jesus och förberedde för det som skulle komma. Jesus öppnade upp varfyllda, smärtsamma händelser o Känslor, förlöste och lossade, lyfte med en Befriande gråt till Glädje under förbönssamtalen. Jesus gav styrka att förstå vad jag är ämnad att göra i min Herres styrka,kraft,kärlek. Att Herren bor i mig som en Frälsare, Att jag skall ha mod att tala Ordet i kärlek. Skillnaden blev att jag har fått lyfta av mig Bördan av smärtsamma minnen, Känner glädje att få fortsätta på min utstakade bana, Att jag är viktig, Att jag är på rätt väg.