Show translate page
Banner

Var med och ge plats för kristna retreater

10 mar, 2015

Var med och stöd Sjöhamra gård! 

Som många av er känner till köpte Arken Sjöhamra gård för några år sedan. Gården var tänkt att ha flera olika verksamheter. I den ena byggnaden ryms HVB-hemmet. Den delen är renoverad och i princip klar. Den andra delen är tänkt att bland annat användas som ett kristet retreatcenter.

Idag är mindfullness och yoga vanliga metoder även i Sverige för att motverka stress. Vi vill på Sjöhamra gård erbjudna retreater fria från österländsk religion. Idag når den österländsa andligheten in även i kyrkor runt om i vårt land. Var med och ge den kristna retreaten en plats! 

På Sjöhamra gård kommer många människor få möta Jesus i stillheten.

Här kan du läsa vårt partnerbev och mer om retreatcentret.


GE EN GÅVA TILL SJÖHAMRA GÅRD

BANKGIRO 549-7748, MÄRK INBETALNINGEN SJÖHAMRA GÅRD