Show translate page
Banner

Guds kärlek ”nockade” mig

20 okt, 2014

Guds kärlek ”nockade” mig

När jag kom till helandedagarna var mitt behov inre helande och fysisk hälsa. Jag fick erfara Guds enorma kärlek som fick strömma in i min själ som ett stilla vårregn och tröst. Genom undervisningen om förlåtelsens betydelse för själens helande fick jag ta emot befrielse.

I förbönssamtalen lyftes skam och skuld av mig och helade mig från sår och skador i mitt inre.

Genom detta under så kom en frimodighet att jag har rätt från Jesu hjärta att vittna om Jesus och att be för sjuka. Jesus tog mina bekymmer och jag fick glädje istället. Tack Jesus!  

Jag fick också bekräftelse på att Gud vill att jag ska vandra som hans älskade dotter i hans kärlek. Nu har jag fått en inre förvissning och frid över att jag är fysiskt helad. Min själ och ande har fått förnyas, hans kärlek har ”nockat mig”!

 

Hopp mitt i tröttheten

Jag var enorm trött efter min makes bortgång. Under flödesstunden lyftes chocken av samt övergivenhet och ensamhet.

Jesus gav mig hopp, glädje o tilltro igen. Under den profetiska bönen fick jag bekräftelse på orden som sas tidigare i mitt liv. Skillnaden blev en ny trygghet, hopp och tilltro inför framtiden.

Jag fick en ny syn på mig själv

Jag har fått skador under livets gång, i synnerhet under barndomen. Gud visade vad som gjorde ont och behövde släppas ut. Jag kunde öppna mig för Guds kärlek.

Under Förbönssamtalen lyftes smärtan och bördorna från barndomen bort. Gud helade o styrkte mig. Han gav mig en annan syn på mig själv och Guds Faders hjärta. Dessutom upptäckte jag vilka gåvor Gud gett mig. Under profetiska bönen kom lättnad o glädje, förväntningarna inför framtiden ökat.


Ensamheten försvann

Jag var deprimerad och kände fruktan när jag kom till helandedagarna.  Gud bröt rädslan för att vara ensam som jag burit med mig enda från barndomen, en slags övergivenhet.  Nu har jag tro för framtiden, min kallelse och är fylld med nya drömmar. Vilken skillnad, nu känner jag framtidshopp. En stor lättnad i både kropp o själ. Det blir ett nytt sätt att tjäna, fyllt av Gudsnärvaro.


Gråten var befriande

Jag hade ett behov av att bli fri från begräsningar att kunna älska helt o fullt. Jag behövde hitta en fortsatt väg. Under flödesstunden öppnade Jesus och förberedde för det som skulle komma.

Jesus öppnade upp smärtsamma händelser och känslor. Det var förlösande. Under förbönssamtalen kom det en befriande gråt som lyfte av det tunga och bytte ut sorgen mot med glädje. Jesus gav styrka att förstå vad jag är ämnad att göra i Herres styrka, kraft och kärlek. Att Herren bor i mig som en Frälsare. Att jag skall ha mod att tala Ordet i kärlek.

Skillnaden blev att jag har fått lyfta av mig bördan av smärtsamma minnen. Jag känner glädje att få fortsätta på min utstakade bana, att jag är viktig, att jag är på rätt väg.


Nu kan jag sova

När jag kom till helandedagarna var mitt behov att jag plågades av utmattningsdepression och mycket panikångest som tog sig uttryck i sömnproblem.

Jesus mötte mig med sin kärlek och hjälpte mig att få sätta ord och få ur med det som var tungt. Andra natten kunde jag sova! Nu har jag framtidstro! Jesus gav mig nycklar att fortsätta tro och behålla det jag tagit emot.

Jesus bekräftade b.l.a drömmar jag undrat över om det bara varit jag själv som kommit på men det var han fantastiskt. Det han gjort i mig och visat för mig är mycket större än jag kunnat ana.


Läs mer om helandedagarna här

Anmäl dig på hc@arken.org