Show translate page
Banner

Bli Matfadder!

03 okt, 2014


Detta är ett enkelt och effektivt sätt att vara med och bidra till en bättre framtid för barnen i vår värld.
- Du ger via autogiro
- Du får nyhetsbrev via din e-post
- Din gåva på 100 krornor/månad når många olika länder

Där det bäst behövs

Du ger oss förtroendet att bestämma vart din gåva ska gå. Det blir till de projekt där behoven är som störst - till soptippsbarnen på Filippinerna, till skolbarnen i Uganda eller till något annat projekt när Arkens missionsavdelning får nödrop från sina samarbetspartners. Arken arbetar för att ge människor i utvecklingsländerna mat, rent vatten och möjligheter till självförsörjning. Din gåva gör verkan i akuta nödsituationer men också på lång sikt.

Smidigt och kostnadseffektivt med autogiro

Som Matfadder ger du varje månad en gåva på 100 kronor via ditt autogiro. Det fungerar enkelt och bekvämt för dig som givare. Din gåva förs automatiskt över från ditt bankkonto omkring den 28:e varje månad. Autogiro är ett bra sätt att stödja Arkens missionsarbete eftersom registreringen av gåvan sker automatiskt och därmed blir hanteringskostnaderna lägre.

Pengarna når fram

Församlingen Arken har ett nätverk av missionspartners i många olika länder. Samarbetet bygger på långvariga och stabila relationer. Därför kommer dina pengar till nytta och rapporter berättar kontinuerligt om hur pengarna använts. Som Matfadder kommer du regelbundet att få nyhetsbrev via din e-post.

Hur blir jag Matfadder?

Du kan ringa Arkens missionsavdelning på telefon 08- 588 840 20 eller skicka din anmälan via e-post till mission@arken.org
Därefter behöver du fylla i ett autogiromedgivande men invänta först kontakten från Arkens missionsavdelning. När registreringen är klar får du regelbundet information om hur och i vilket land dina gåvor har använts och också vad de har betytt för människor som tagit emot dem.
Tack för din gåva!