Show translate page
Banner

Frihetsseminarium med Graham Powell startar på tisdag förmiddag 23 september

17 sep, 2014

På tisdag förmiddag startar Frihetsseminarium med Graham Powell.  Det är öppen bibelskola varje förmiddag från tisdag till fredag  kl 8.30-12.00 och kvällsmöten varje kväll. Seminariet pågår ända fram till gudstjänsten på söndag kl 10.30.

Mötestiderna 23-28 september:
Tisdag-Fredag Öppen Bibelskola kl 8.30-12.00
Tisdag-Fredag Kvällsmöten kl 19.00
Lördag Kvällsmöte kl 18.00
Söndag Gudstjänt kl 10.30. 

Se mötestiderna här.

Graham Powell har kommit regelbundet till Arken under mer än 25 års tid. 

Graham Powell undervisar utifrån personlig erfarenhet om hur en kristen kan bli fri från betryck genom bön och tillämpning av bibliska sanningar. Längtan och passionen är att få se Kristi kropp utrustad för att kunna betjäna andra. Graham Powell föddes i Nya Zeeland och blev kristen när han var tonåring. Idag bor han i Kanada och har en restjänst. 

"Med sin undervisning för Graham Powell oss in i total frihet från allt som binder och hindrar oss att nå vår fulla potential i Gud. Dessutom lär han oss hur vi kan hjälpa andra att gå in i samma frihet." Sagt av Zee Jones, föreståndare i Aglow of Canada.