Show translate page
Banner

Vi byter till bankgiro för gåvor till missionen

15 sep, 2014

Viktig information till alla missionsstödjare

Tidigare har vi använt oss av Plusgiro för gåvor till missionsarbetet, för dig som är fadder, sponsor eller på annat sätt givare till Arkens mission.
Nu övergår vi till Bankgironummer 549-7714.
Vi ber dig att redan nu börja använda detta nummer när du betalar in dina regelbundna missionsåtaganden eller när du ger engångsgåvor.

Vi kommer att så snart som möjligt byta ut informationen på alla våra trycksaker och information, men under tiden ber vi er att ha överseende med om båda gironumren fortfarande finns omnämnda på hemsidan eller i tryckta broschyrer.
Vi hoppas att övergången ska gå smidigt för oss alla.

Hälsningar Arkens missionsavdelning