Show translate page
BannerVi står för biblisk jämställdhet

"Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens om arbetare till skörden." Vi är övertygade om att Herren kallar både kvinnor och män.

Vi ser det som en stor angelägenhet i denna tid, att Guds folk kan vara frimodiga att nå ut med evangelium överallt. I Arken har vi alltid predikat och undervisat att alla, både män och kvinnor, får gensvara till Guds kallelse. Vi ser inte detta som en åsikt utan är övertygade om att det har sin grund i Guds ord. Många kristna har, liksom vi, sett att Guds ord tydligt undervisar om biblisk jämställdhet.


Läs mer på hemsidan för Christian for Biblical Equality.