Show translate page
Banner

Profetisk lovsång

Lovsången har en funktion att öppna människors innersta för Jesus. Genom den profetiska sången kan vi ge röst åt vad Herren har på sitt hjärta.

Först ska vi se vilken funktion profetia har enligt Guds ord. ”Men den som profeterar talar till människor och ger dem uppbyggelse, uppmuntran och tröst.” (1 Kor 14:3) Profetia känns alltså igen genom att den alltid för människor till en plats där de blir styrkta. Dessutom för den oss alltid närmare Jesus. ”Ty Jesu vittnesbörd är profetians ande." (Upp 19:10) Det profetiska är därför alltid något som tål att prövas utifrån detta (1 Tess 5:19-21).

Herren talar
Det profetiska kan ta sig många olika uttryck. Det första vi tänker på är kanske att det är Herren själv som talar. Den som sjunger uttrycker då det profetiska i jag-form och profeterar: ”Jag är här för att hela dig. Jag har sett dig och alla slag du har fått. Dina sår bar jag i min egen kropp, dina smärtor tog jag på mig. Ja, straffet blev lagt på mig för att du skulle få frid. Så frukta inte, jag tar dig upp i min famn. Se dig inte längre tillbaka, för jag gör något nytt.”


Vi talar om Herren
Genom lovsången beskriver nu lovsångaren vad som sker i det andliga, vad Herren gör i människors liv: ”Herren möter dig just nu. Du som är tyngd av bördor: kasta dina bördor på Herren, för han har omsorg om dig. Lär av honom, han som är mild och ödmjuk i hjärtat. Hans ok är milt och hans börda är lätt. Herren helar dig just nu.”

Vi befaller i Jesu Kristi namn
Utifrån Andens ledning och kunskapens ord om olika hinder i människors liv kan vi befalla detta att lämna dem: ”Just nu måste depression och tungsinne släppa sitt grepp. I Jesu Kristi namn proklamerar vi ut att modlöshet måste böja sina knän. Jesu namn är över alla namn. Cancer, böj dig för Jesu Kristi herravälde!”

Vi talar till Herren
När människor har stora behov i sitt liv, behöver deras tro på Jesus bli styrkt. Lovsångaren kan då genom sången uttrycka det som Herren vill understryka: ”Jesus, vi vet att du är densamme igår, idag och i evighet. Du är inte en människa så att du kan ljuga, dina löften håller du, för du är trofast. Jesus du är vår läkare, du är den enda källan till liv. Vi väljer att förtrösta på dig framför någon annan. Vi litar på ditt ord som du sänder för att bota oss.”

En dialog mellan himmel och jord
Detta kan även utvecklas till en dialog, där Herren uttrycker sitt hjärta genom att någon sjunger utifrån ”jag, Herren” och en annan ger sitt gensvar för oss människor genom sången. Detta sker dock inte som något inövat ”rollspel”, utan för att Anden leder till det i stunden.

Identifikation
I helandetjänsten i lovsången är det inte ovanligt att lovsångaren känner en identifikation med den hjälpsökande. Ett sätt att uttrycka det är att sätta ord på vad människor upplever i sina hjärtan: ”Ja, jag vill följa dig Herre, inte se mina egna begränsningar. Jag vill kasta mina bekymmer på dig, för du har omsorg om mig. Herre jag tror att du helar mig, jag tar emot din kraft och din kärlek just nu.” Identifikationen kan även uttryckas på något av de ovanstående sätten.

Sången förmedlar helande
Orden behöver inte vara många eller vackert formulerade. När varje ord bärs fram av andeledda toner, då förmedlas Guds hjärta. Läkedom flödar genom smörjelsen som är närvarande – och människor blir uppbyggda, uppmuntade och tröstade.

Text: Åsa Dahlberg
asa.dahlberg@arken.org