Show translate page
Banner

Trygghet och vila i Gud

Vi behöver hitta tryggheten i Gud! Vi själva är så ombytliga - och far hit och dit - därför måste vi få en rätt förankring i vad Gud själv har bestämt om oss.

Vilan är grundförutsättningen för det kristna livet. Vi behöver bygga vårt liv från rätt grund; att vi har fått en sådan gåva av liv som vi alla har fått fullständigt gratis, utan motprestation - helt oförtjänt. Den är given - den typen av liv som ger en sådan vila och trygghet i ditt inre.Oavsett om det stormar runt omkring dig, så har du allt under kontroll därför att du själv är i hans hand. Han har gjort det - han har skapat basen i ditt inre.

Tryggheten som fått fäste
Jesus är exemplet på hur man kan bete sig när tryggheten har fått fäste i ens inre. Han lade sig och sov i båten, medan de andra tänkte: "hjälp vi går under, hjälp vi dör, vi klarar inte det här!"
De flesta av oss identifierar oss med lärjungarna som går upp i varv och grips av fruktan. "Det här är omöjligt!
Vem ska vi anklaga?" De tänkte att de måste väcka Jesus och anklaga honom: "Bryr du dig inte om att vi går under?"

Stormen får oss inte ur balans
Vi ska tänka på att vi ska bli Jesus-lika. Vi ska inte låta stormen få makt med oss. Vi ska inte låta stormen eller omständigheterna bestämma om vi ska nå det mål vi har satt upp för oss eller ej. Istället ska vi vara som Jesus, han hade talat ut målet för sig och sina lärjungar; att de skulle över till andra sidan. Sedan när omständigheterna kom kunde det inte ändra på vad han hade sagt, utan Jesus tänkte: "det är lugnt, jag sover så länge, båten tar sig över". Och så gick han och lade sig för att sova.

Gud är alltid nära
Den här typen av ro och vila, som inte ropar: "hjälp vi går under", är det som Gud vill att vi ska erfara.
Annars beter vi oss precis som om Gud inte fanns. Men Gud finns alltid där. När omständigheterna blir svåra, är det en del som upptäcker att Gud är där, medan en del som har haft kontakt med honom tror att Gud har stuckit.

Gud bor i dig
Gud har tagit sin boning i dig, han kommer aldrig att vara frånvarande där du är. Du har inget liv där du kan gå omkring ensam och övergiven - och även om du går på vägar där du inte borde vara, så går han med dig. Grundsanningen är den att han har gjort dig till sitt barn och du måste veta att han kommer att vara med dig alla dagar intill tidens ände. Du står aldrig ensam!

Gud har bestämt gott om dig
Det är han som har bestämt saker om dig. Han som är mycket bättre än du och jag att bestämma saker.
"I sin kärlek... " - så vad är det som driver Gud? Jo, hans kärlek! Samma kärlek vill han ska driva oss - inte oro, stress, jäkt obalans eller annat. Hur syns det att vi älskar Jesus? Jo, vi följer honom
Förutsättningen för trygghet och vila kan vi hitta i bibelordet. Gud har bestämt många bra saker för oss, som vi kan sätta vår tro till.

Efesierbrevet 1:5-8
I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn, enligt sin vilja och sitt beslut, för att den härliga nåd som han har skänkt oss i den Älskade skall prisas. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss, med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han hade fattat i Kristus, den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad: att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut, för att vi som har vårt hopp i Kristus skall prisa hans härlighet och ära.

Vilan - att allt är givet av nåd
Gud lämnar inte besluten till oss och våra känslor när det gäller dessa viktiga beslut. Nej, han har förutbestämt att vi skall tas upp som hans barn. Nåden är given till oss för att den Älskade ska prisas! Och vilan infinner sig när vi SER att allt är oss givet - av nåd.

Vänd dig alltid till Gud!
Vart tar vi vägen när saker går på tok? Vi behöver inte hitta någon att skylla på; andra eller det förflutna. Du kan vara absolut säker på att du alltid kan komma till Gud. När som helst kan du vända dig honom. När du tar emot Jesus, är det just det här som sker. Vägen till Guds hjärta och förlåtelse ligger öppet för oss. Ta till dig och tro på det han säger om dig, så finner du verklig vila och trygghet i honom!