Show translate page
Banner

Rättfärdigheten och identiteten del 4

Jesus sa att vi alla måste födas på nytt, bli nya skapelser. För lagen kunde inte förändra en människas identitet från syndare till rättfärdig under det gamla förbundet.

”Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden” (Rom 8:3).

Däremot erbjöd det nya förbundet ny skapelse, en pånyttfödelse, genom tron på Frälsaren Jesus Kristus.

”Varför gavs då lagen? Den blev tillagd för överträdelsernas skull för att gälla tills avkomlingen skulle träda fram, han som löftet gällde. Den utfärdades genom änglar och lades i en medlares hand. Denne medlare företräder inte bara en part. Men Gud är en. Strider då lagen mot Guds löften? Nej, inte alls. Om vi hade fått en lag som kunde ge liv, då hade verkligen rättfärdigheten kommit av lagen” (Gal 3:19-21).

Alla behövde födas på nytt, sa Jesus. Det stora problemet efter syndafallet var inte de enstaka synderna. Då var det helt omöjligt för en syndare att leva som en rättfärdig, när man inte var det. En ny natur är den lösning Jesus erbjuder oss i det nya förbundet, och det medför att ett helt nytt folk av rättfärdiga uppstår. Nu är det hög tid att fostra alla kristna till medvetenhet om sin rättfärdighet, sin nya identitet.

”Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet” (2 Tim 3:16)