Show translate page
Banner

Om det naturliga känns onaturligt

Nästan allt i det nya livet, sedan du har blivit en kristen, känns ovant och annorlunda. Det är som om det skavde och inte riktigt passade dig. Kanske du tänker att du ska ta det i så små steg att det inte känns fullt så främmande och annorlunda. Men du behöver lyssna till den Gudomliga informationen från Bibeln om din nya situation. Det som är rätt för dig kan du inte längre bara känna dig fram till eller hämta upp ur tidigare erfarenheter, för du saknar erfarenheter från din nya situation.

Du är nu en ny skapelse och det gamla är förbi och något nytt har kommit.

Hur ska du kunna veta vad det nya livet rymmer utan att någon undervisar dig, någon som gått före, någon som känner till Guds Ords instruktioner?

Du har fått ett fantastiskt liv med oanade och gränslösa möjligheter för var och en som tror. Denna tro kommer av predikan från Kristi Ord, Guds Ord, Bibelordet. I detta beskrivs den nya livssituation som du nu befinner dig i. Man kan inte gissa sig fram till den utan man måste undersöka saken genom att skaffa sig biblisk information. Du kan lyssna till predikan, du kan gå i bibelstudier eller på bibelskola och du kan förstås börja läsa din bibel själv som alla kristna gör. Men du behöver alltid hjälp för att ska kunna få tag i rätt information.
Det står till exempel att vi är helade genom Jesu sår. Om du just nu är sjuk och får höra det så kan du lätt få för dig att det kan du undersöka genom att känna efter om det är fallet . Men detta är inte rätt väg för att lära känna sanningen, utan den ska man först få tag igenom tron. Saken är den att detta är sant, även om du inte känner dig frisk och helad utan snarare känner dig lika sjuk som förut. Vad ska man då göra för att få tag på en sanning som först inte känns eller syns?

Dessa andliga sanningar får man bara erfarenhet av genom att man tar emot dem genom tro. Tron kommer till genom att man hör på denna sanning som finns förklarad och uppenbarad i Bibeln, Guds Ord.
Det står också att det är genom att man ger som man får. Om du vill få erfarenhet av denna sanning måste du tro vad Gudsordet säger och sedan handla på det i tro och steg för steg lära dig att något kan vara sant fast det inte gick att kontrollera på vanligt sätt. Bibeln använder ett antal bilder för att vi lättare ska kunna förstå detta nya sätt att leva. Ibland talar den om ”sådd och skörd” för att göra detta mer begripligt för tanken. Men egentligen är det ett ännu större under än det som sker när man sår ett sädeskorn och skördar ett helt ax fullt av korn. Skördar jag däremot tiotusen kronor när jag har gett bort ett hundra kronor så blir undret ofattbart stort för då har Gud hållit vad Han har lovat i sitt Ord och då har jag haft en tro som fungerat som mottagare av löftet som Han har gett mig.

Det finns en hel ny värld att upptäcka där det övernaturliga börjar bli naturligt för den som tror. Ett nytt liv erbjuds till dig och mig som satt vår tro till Jesus och den frälsning som Han har vunnit för vår räkning på korset. Det livet är övernaturligt och där kan just sådant ske som övergår allt förstånd och som vi inte kan räkna ut eller redan ha erfarenheter av. Nu börjar vi lära oss att i tro lita på vad Jesus säger i sitt Ord och inte bara på vårt förstånd. Vi vågar bli givare, ja, vi vill bli givare som tror inte bara så att vi ger utan också så att vi kan ta emot vår egen skörd. Nu lär vi oss att i tro ta emot vårt helande därför att Jesus har sagt det och lovat oss detta på en övernaturlig väg.

Varje gång du och jag bär fram vårt tionde till församlingen som är Herrens främsta redskap här på jorden när det gäller att göra Herrens vilja, så demonstrerar vi samtidigt att vi tror att vår egentliga källa till allt det som vi har och får är vår Gud. Hur kan vi säga så utan att det beror på att vår tro är sådan? Gud har i sitt Ord förklarat och uppenbarat de rätta sammanhanget, så nu vet vi att allt gott kommer från Honom och vi erkänner detta genom att ge vårt tionde av allt som vi får till Hans församling.

Jag vill gärna utmana dig att lära känna Gud så väl att du i tro kan ge ditt tionde och dina gåvor och med samma tro ta emot de bönesvar och infriade löften som Han har gett dig.

Bara det övernaturliga livet är värt att leva, för där finns spänning och ett överflöd av tacksamhet, kärlek och glädje i den helige Ande.