Show translate page
Banner

I Kristus Jesus är du skapad till goda gärningar

Detta är ett utdrag från en söndagspredikan av pastor Gunnar Bergling. Han inspirerade till att leva i den övernaturliga dimension som erbjuds Guds församling. Predikan kan beställas i sin helhet på CD och Mp3.

Vila och aktivitet
Vad Gud ger och gör för oss mättar våra behov och ger oss ett förnöjt sinne, men det som vi ska göra för honom är en utmaning som är konstant växande. Att ha ett förnöjt sinne och att inte vara nöjd utan hela tiden sträcka sig efter mera, står alltså inte i konflikt med varandra. Vi ska nämligen både ha vila och aktivitet. Ta först emot Guds kärlek och gensvara sedan genom att låta den helige Ande bära frukt i ditt liv. Vi ska aldrig vara nöjda med att ha tagit emot tillräcklig utrustning, att ha tagit tillräckligt många steg för att förhärliga hans namn, utan vi är alltid på väg, alltid ivriga att göra mer - men då handlar det inte om oss, då handlar det om andra och det är för hans skull.

Gudsfruktan ger vila och ett förnöjt sinne
Herren vill att vi ska ha ro invärtes och då behöver vi lita på vad han har gjort för oss, vilket Gudsfruktan handlar om. Gudsfruktan, ger ett förnöjt sinne, man blir nöjd och kommer till vila när man känner Gud och litar på hans makt och möjligheter. Gudsfruktan betyder att komma nära Gud och att erkänna honom som Gud i sitt liv, att göra sig beroende av Gud och att ge honom berömmet för det som sker. Att erkänna Gud som Gud är något du blir avslappnad av, du kan lägga ner ambitionen att försöka klara allt, då du ser att Gud har tagit hand om det för din räkning.

I Guds kraft
Att vandra ett liv med Gud är lätt och oerhört härligt om man gör det i Guds kraft. Men det är samtidigt det svåraste som finns, ja helt omöjligt och värdelöst om man försöker göra det i egen kraft. Att leva ett rättfärdigt liv (observera att jag inte talar om att du är rättfärdig eller inte – du är frälst av nåd genom din tro på Jesus!), är en frukt av Gudsfruktan, en konsekvens av din vandring med Gud. Försök inte med att uppnå det här på egen hand, då går du sönder.

Ett övernaturligt liv
Vi är inte kallade till att springa in i väggen, vi är kallade till ett övernaturligt liv. "Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har berett, så att vi skall vandra i dem." (Ef 2:10).
Då vi vet vem Gud är låter vi oss förvandlas och bli hans redskap. Medan du tjänar kommer du att upptäcka på vilket sätt du kan vara en övernaturlig kanal in i andra människors liv, han kommer att visa och påminna dig om vilka gåvor han har lagt ner i dig. Gud har en fantastisk förmåga att göra stora ting genom våra liv, så ställ dina gåvor till förfogande.

Ingenting är omöjligt!
Häpnadsväckande ting kommer att ske då du väljer att koppla ihop med Gud, för ingenting är omöjligt för honom. Samarbetar du med Gud kan du erövra allt och inta alla områden, både då det gäller din karaktär liksom din kallelse. Du har alla förutsättningar då du är med Gud. Med Gud hoppar vi över murar, så anta utmaningarna som ser omöjliga ut! Låt dig också omringas av andra som åkallar Herren med ett rent hjärta, för att fortsätta vara ett salt och ett ljus i den här världen. Kom och bli utrustad i Guds församling!