Show translate page
Banner

Hur kommer man från Sverige till himlen?

Till himlen kommer man när man tror på Jesus som Guds son, omvänder sig från sin synd och följer Jesus.  Bibeln kallar det för att bli frälst eller född på nytt. Det är det som det innebär att bli en kristen. Jesus säger att han är ENDA vägen till Gud.

"Jesus sade till honom: "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig."

Det står i Johannes evangelium kapitel 14 och vers 6.

Vem är Jesus?

Jesus är Guds son. När Jesus blev människa och levde på jorden för cirka 2000 år sedan kom han för att visa vem Gud är. Genom att se på hur Jesus var och vad han gjorde kan vi se hurdan Gud är. Han demonstrerade Guds gärningar genom att bota och hjälpa människor.

Jesus som var både Gud och människa gjorde aldrig något fel. Därför kunde han ta på sig straffet för all den synd som människor kan åstadkomma. Syndens lön är nämligen döden. Jesus dog för att vi skulle få evigt liv och inte behöva dö en evig död skilda från Gud.

Hela Bibeln sammanfattas i ett bibelord som man kallar ”lilla Bibeln” just därför att det på ett så konkret sätt visar Guds kärleksförklaring till varje människa genom Jesus.

”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.”
(Johannes evangelium kapitel 3 vers 16)

Jesus kom för att frälsa och hjälpa oss, inte för att döma oss.

"Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn. Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas."
(Johannes evangelium kapitel 3 vers 17-20) 

 

Hur blir man frälst?

Genom att tro på Jesus som Guds son, hans död och uppståndelse och att be om förlåtelse för sin egen synd blir man frälst, född på nytt. Man brukar också säga att man blir Guds barn och som Guds barn har du evigt liv, det vill säga att du kommer till himlen när du dör och har del av Guds liv så länge du lever på jorden. Det finns ett ställe i Bibeln som beskriver detta på ett enkelt sätt:

”Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren* och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.”
(Romarbrevet kapitel 10 vers 9 och 10)

Vad är synd?

Synd är att vi inte tror på Jesus som Guds son och att vi lever vårt liv utan honom. Sedan blir allt det vi gör på olika sätt mer eller mindre en konsekvens utifrån denna utgångspunkt. Synden skiljer människan från att ha gemenskap med Gud. Varje människa har fått en fri vilja där hon kan välja vilket liv hon vill leva. När Jesus dog på korset utplånade han synden och öppnade vägen tillbaka till Gud. Synden blir förlåten i samma stund som vi väljer att ta emot Jesus som Herre i vårt liv. Det är en fri gåva som inte kräver någon motprestation. Bibeln kallar det att vi blir frälsta av nåd.

”Alla har syndat och saknar härligheten från Gud.” (Romarbrevet kapitel 3 vers 23)

”om synd, ty de tror inte på mig,” (Johannes evangelium kapitel 16 vers 9)

Varifrån kommer all ondska?

I tidernas begynnelse fick människan ansvaret att råda över skapelsen. Men på grund av att människan lurades att inte lita på Gud och själv ville ansvara för ”kunskap på gott och ont”, fick djävulen makt att verka i den här världen. Därmed kom synden och mörkret in och förde med sig själviskhet, orättvisor, nöd, våld, lidande och död. Bibeln säger att den här världen är i den ondes våld. Gud blev människa och föddes till den här världen för att rädda oss från mörkrets välde.

”… att hela världen är i den ondes våld.”
(1 Johannes brev kapitel 15 vers 9)

Vem är djävulen?

Djävulen, som även kallas Satan och Lögnens fader är ondskan personifierad. Han var en ängel, Lucifer, som gjorde uppror mot Gud och blev utvisad från himlen för att han ville upphöja sig själv. Hans plan är att verka med lögn och mörker för att bryta ner varje människa så att hon inte ser det liv hon kan få tillsammans med Gud. Jesus triumferade över djävulen när han dog på korset. Därmed avväpnade han djävulen och bröt makten över synden och döden. Därför kan den som tror på Jesus, hans död och uppståndelse byta medborgarskap från mörkrets rike där djävulen styr, till ljusets rike där Jesus är kung och har besegrat djävulen. Det är det som händer när man blir frälst.

”…….Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.”
(Johannesevangeliet kapitel 8 vers 44)

”Han (Jesus) har klätt av väldena och makterna och förevisat dem offentligt, när han på korset triumferade över dem.”
(Kolosserbrevet kapitel 2 vers 15)

Vad händer när vi dör?

Bibeln säger att evigheten finns i varje människas hjärta. Jesus ska komma tillbaka och döma all synd och ondska, men han dröjer för Gud vill att så många som möjligt ska få höra om den räddning undan domen som finns genom Jesus. Den som tagit emot Jesus som Herre har erkänt sitt behov av frälsning och döms fri i domen. Sedan kommer en ny himmel och en ny jord där bara Gud regerar och de som valt att följa Jesus får sitt hem i all evighet.

Helvetet, även kallat Gehenna eller den brinnande eldsjön, beskrivs i Bibeln som den plats Gud berett för att en gång för alla straffa Satan och alla mörkrets makter. Gud utgav sin egen son Jesus för att människor ska slippa att gå förlorade.

”Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.”
(2 Petrusbrevet kapitel 3 vers 9)

Vad är tungotal?

Tungotal är hjärtats språk som talar hemligheter med Gud. En fantastisk gåva från Gud till oss genom den Helige Ande som är vår hjälpare och som bygger upp den troende.

”Ty om jag talar tungomål när jag ber, så ber min ande, men mitt förstånd bär ingen frukt.”
(1 Korintierbrevet kapitel 14 vers 14)

”Den som talar tungomål uppbygger sig själv.”
(1 Korintierbrevet kapitel 14 vers 4)

Den som inte är frälst undrar och fascineras ofta över tungotalet. I Bibeln står det att tungotalet är ett tecken för den som inte tror.

”Så är tungomålstalen ett tecken, inte för dem som tror utan för de otroende”
(1 Korintierbrevet kapitel 14 vers 22)

Vad är helande?

När Jesus dog på korset besegrade han mörkret och tog på sig all synd och även syndens konsekvenser. Sjukdom fanns ju inte när Gud skapade världen utan är en konsekvens av att människan vände sig bort ifrån Gud. Bibeln säger att ”genom hans sår är vi helade” det vill säga genom att Jesus dog för oss, finns helande genom Jesus. Det betyder att Jesus vunnit seger även över sjukdom.

”Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.”
(Jesaja kapitel 53 vers 5)